Zelfbeheersing

Het, wanneer de situatie dit vereist, effectief beheersen van impulsen die door de omgeving worden opgeroepen.