Zelfinzicht

Inzicht in het eigen functioneren en openstaan voor kritiek van zichzelf of van anderen, zodat gedragsverandering mogelijk is.

Trainingen met deze competentie