Zelfmanagement

Inzicht hebben in uw eigen sterke en zwakke punten en daar iets mee doen. (zelfreflectie)

Trainingen met deze competentie