Zelfontwikkeling

Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten of te verbeteren en zodoende beter te presteren.

Trainingen met deze competentie