IN-COMPANY TRAINING |
TRAINING OP MAAT

Maatwerkprogramma voor iedere opleidingsvraag!

Of er het nu is presentatietechnieken, een team dat beter moet samenwerken, managers die handvaten willen om het beste uit hun team te halen, collega’s die een project moeten klaren, of een afdeling die de klachten van klanten moet afhandelen, het is ons werk ervoor te zorgen dat mensen hun werk beter kunnen doen. Een effectieve en efficiënte keuze: maatwerkprogramma’s voor iedere opleidingsvraag!

In-company trainingen of maatwerktrainingen, afgestemd op de doelgroep, hebben een hoger leerrendement dan een standaardtraining die we zo van de plank zouden nemen. In-company trainingen, ook wel maatwerk trainingen genoemd, onderscheiden zich van open trainingen doordat de deelnemers de eigen praktijk zoveel mogelijk terug zien in de training. Bij een incompany training van GOAL trainingen bepaalt u zelf het tijdstip en de tijdsduur van de training, workshop of cursus. Vindt de training op uw locatie plaats dan heeft u geen verlies in reistijden en -kosten. Een maatwerk training is daarom altijd een effectieve en efficiënte wijze van trainen waarmee uw organisatie op kosten voor training bespaart.

Kostenefficiënt trainen doen we ook door, indien dat aansluit, te werken met materiaal wat er is. Op onze website vindt u veel voorbeelden van trainingsprogramma’s die modulair zijn opgebouwd. Vaak leveren die een goede basis voor een maatwerkprogramma. Het komt echter ook voor dat de vraag zo specifiek is dat we onze opleidingsdeskundigen een nieuwe werkvorm ontwikkelen.

Leren door te doen!

Wil jij ook een trainingsevent organiseren? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Contact

Het traject

Wij beseffen dat een training of coachingstraject niet altijd de oplossing is. Door de door jarenlange ervaring weten we wel dat een in-company training, trainingstraject of coaching wel een meerwaarde geeft. Het is daarom belangrijk dat de middelen geboden worden de situatie echt af te stemmen op de situatie van en in uw organisatie.

Al vanaf het eerste gesprek trachten we om, samen met u, de leervraag helder te krijgen. Behalve door een gesprek met de opdrachtgever kunnen (telefonische) gesprekken of een schriftelijke intake bijdragen aan een goede intake, en daarmee een goede start van de training. Deelnemers worden bij zo’n intake vaak uitgenodigd om voorbeelden van lastige praktijksituaties in te brengen. Die kunnen we dan terugbrengen in thema’s, games, rollenspelen of andere simulaties.Door de herkenbaarheid van de casuïstiek zijn de trainingen en workshops praktisch, is het leerresultaat groter en is kan de transfer naar de praktijk korter.

Bij een groter traject doen we een pilot-training om samen met u vast te stellen we vast of het moment en een leervorm wel het gewenste resultaat op gaat leveren. De enige manier om dit te bepalen is met elkaar op een efficiënte wijze tijd te investeren in het voortraject. Wanneer blijkt dat het inzetten van een leervorm zoals een training wél effect heeft, gaan we samen met u en de medewerkers uit de praktijk de definitieve inhoud van de training vormgeven.

Inspelen op behoeften

Tijdens een training staan de deelnemers centraal. Het draaiboek, wat gemaakt is voor deze training op maat, is daarbij de rode draad. De trainer zal echter inspelen op vragen en behoeftes vanuit de deelnemers. Om daartoe de mogelijkheid te hebben letten we op groepsgroottes. In de regel is die 8-15 bij trainingen, al gelang het onderwerp. Soms kan de keuze gemaakt worden voor grotere groepen, bijvoorbeeld bij een workshop, de groep groter te maken. Daarmee wordt ook de keuze voor minder interactie met de trainer gemaakt. Door actieve werkvormen kan dit deels ondervangen worden.

Wanneer de training is afgerond vindt er een schriftelijke evaluatie plaats met de deelnemers geëvalueerd. Daarnaast vindt er ook een evaluatiegesprek met de opdrachtgever plaats, waarin beide partijen hun bevindingen naar voren kunnen brengen. Wij doen dan ook aanbevelingen over een eventueel vervolg van de opleiding. Trainingen zijn immers niet bedoeld als ad hoc gebeuren, maar zullen bij een structurele inzet ten goede komen aan het rendement van uw medewerkers en daarmee van uw organisatie.