ABN Amro Bank

Voor ABN Amro voerde GOAL trainingen diverse workshopstrainingen en coachingsopdrachten uit.

Zo werd een teamdag ontwikkeld omdat medewerkers en managers van ABN Amro op korte termijn te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Gedrag en denkpatronen moeten daarbij veranderen. Om dit inhoud te geven deed Piet Mollema, Unitmanager Account & Customers van ABN Amro een beroep op GOAL trainingen.

Piet Mollema, teammanager in Groningen zegt daarover: "Niet alleen het resultaat is de komende tijd belangrijk maar ook het gedrag van alle medewerkers zal dit jaar in hun beoordeling sterk worden meegewogen.

De vier pijlers daarvoor zijn : Klanttevredenheid, Dichtbij, Samenwerken en Kostenbewust werken.

GOAL trainingen heeft een teamdag voor ons georganiseerd waarin deze 4 items op een speelse manier zijn belicht. Iedereen heeft bagage meegekregen om beter op de komende veranderingen in te kunnen spelen.

Mijn dank en waardering gaat uit naar de trainers en acteur die er in een hele korte voorbereidingsperiode voor hebben gezorgd dat alle items goed onder de aandacht zijn gebracht! Het was een zeer gevarieerd, leuk en leerzaam programma.

 Collega Will Bode, Unitmanager in Rotterdam, schreef ons:

"Binnen de ABN Amro Bank is men bezig met een project "Customer Excellence". Voor het slagen hiervan is men voor een groot deel afhankelijk van de inzet en toewijding van de medewerkers. Gevraagd naar hun mening over communicatie en samenwerking, kwam de behoefte naar boven om beter met elkaar, in plaats van over elkaar te willen praten.
Vervolgens hebben wij contact gezocht met GOAL trainingen die ons een Workshop Feedback aan raadde. Inmiddels hebben onze medewerkers deze workshop gevolgd en de reacties zijn eenduidend zeer positief. Over zowel de inhoud als de performance van de trainer was men enthousiast en sommigen gaven zelfs aan wel interesse te hebben in een vervolgtraining!" 

Het was een zeer gevarieerd, leuk en leerzaam programma!

Piet Mollema Unitmanager Account & Customers