Akzo Nobel

Joris Ermers vroeg GOAL trainingen zijn team te helpen om stappen te zetten in communicatie en samenwerking. De professionele lat ligt hoog bij het Conference & Catering team van Akzo Nobel. Een goede samenwerking en heldere communicatie kunnen daar immers een belangrijke bijdrage aan geven.

Joris gaf ons het volgende terug over zijn ervaringen met GOAL trainingen: 

"Ik en mijn medewerkers hebben de training samenwerken en feedback als zeer positief ervaren. Het was prettig om vooraf met de trainer een open gesprek te hebben over wat er nodig was om de training te laten slagen.

De trainer heeft de training in drie sessies verdeeld en de medewerkers actief betrokken bij de training. Zij  hebben de training dan ook als prettig ervaren. Al met al was het een perfecte training voor ons team waar we zelf een vervolg aan zullen geven. Stap voor stap beter!"

Al met al was het een perfecte training voor ons team waar we zelf een vervolg aan zullen geven.

Joris Ermers Teamleider Conference & Catering