BKR - Tiel

BKR informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen.

BKR verandert mee met de samenleving. Het is belangrijk dat de klanten van BKR daarover geïnformeerd worden. Dit gebeurd door o.a. door presentaties. GOAL trainingen werd gevraagd om een aantal presentaties te ervaren en van feedback te voorzien. Eén en ander werd uitgevoerd afgeleid van het programma presentatietechnieken.

Esther Frentz van BKR zegt er het volgende over:"De meeste die deelnamen aan de trainingsdag hebben al ervaring in het geven van presentaties maar het was heel goed om de tips en tricks van de trainer te krijgen voor een beter resultaat. Ze vonden het super. De klantendag waar de presentaties zijn gehouden is mede daardoor een succes geworden.”

Ze vonden het super. De klantendag waar de presentaties zijn gehouden is mede daardoor een succes geworden!

Esther Frentz Opleidingen