Edudelta

De Edudelta Onderwijsgroep wil door middel van ontwikkeling en uitvoering van regulier voortgezet onderwijs, voortgezet onderwijs op maat, beroepsonderwijs en professionele begeleidingstrajecten een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.

Aan het woord is Jeroen van Drie, Regiodirecteur van Edudelta. 'GOAL trainingen heeft met een theaterproductie rondom communicatie een waardevol startmoment van onze personeelsdag verzorgd. Door het talent en de passie van de trainers en acteurs van GOAL trainingen werd invulling gegeven aan de ambitie van de Edudelta Onderwijsgroep voor deze dag. Woorden die hierbij passen zijn: inspirerend, herkenbaar, fun, maatwerk.'

...een waardevol startmoment van onze personeelsdag... Woorden die hierbij passen zijn: inspirerend, herkenbaar, fun, maatwerk.

Jeroen van Drie Regiodirecteur Edudelta
Trainingen gegeven