Hoogheemraadschap Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland is een waterschap. Het gebied waarin Rijnland werkt, strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda.

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt, samenwerkend met anderen, voor duurzame veiligheid tegen en met het water en voor blijvend genoeg water van goede kwaliteit op de juiste plaats, ten dienste van mens en milieu in ons gebied. Om dit voor mekaar te krijgen worden diensten ingekocht. Voor de inkopers werd een communicatietraining gezocht waarin tools worden aangereikt om valkuilen in het inkoopvak te kunnen beslechten. De training was o.a. gebaseerd op het programma gesprekstechnieken

Petra Huf, Teamleider Servicediensten & Inkoop, zegt er het volgende over: "Voor het organiseren van onze training was maar weinig tijd beschikbaar. Ik ben positief verrast door de snelheid en flexibiliteit waarmee GOAL trainingen dit heeft opgepakt.

Ondanks, door de korte tijdsspanne, er geen mogelijkheid was om de training in een bijeenkomst te bespreken is er uiteindelijk een training neergezet die prima aansloot bij onze doelen en verwachtingen. Ook tijdens de training heeft de trainer goed gekeken naar de reacties en ontwikkelingen en daarop ingespeeld met de informatie en acteur. We hebben een leerzame, maar vooral ook leuke training gehad die zeker voor herhaling vatbaar is."

Ik ben positief verrast door de snelheid en flexibiliteit waarmee GOAL trainingen dit heeft opgepakt!

Petra Huf Teamleider Servicediensten & Inkoop
Trainingen gegeven