KSE

De KSE is een katholieke school die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Onze identiteit komt op verschillende manieren tot uiting. De principes tolerantie, solidariteit, respect voor medemensen en eerbied voor het leven staan centraal bij het maken en uitvoeren van ons beleid. Voor KSE verzorgde GOAL een theaterpresentatie, afgestemd op de leervraag. Patricia Wijnings, directie secretaresse van KSE was betrokken bij voorbereiding van dit event en geeft het volgende terug:

"GOAL trainingen heeft gezorgd voor een inspirerende en motiverende middag voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel van onze school. Deze bestond uit een centraal gedeelte waar een humoristische theaterpresentatie werd verzorgd. Herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk werden nagespeeld. Het publiek was daarbij "de regisseur" en kon aangeven hoe e.e.a. anders aangepakt had kunnen worden. Vervolgens werd de groep opgesplitst in twee groepen en werd er een feedback training verzorgd.

Positief opvallend was dat iedereen door de trainers bij de workshop betrokken werd en actief deelnam . Na afloop van deze middag (die eigenlijk te kort was), heeft iedereen er op een eigen manier zijn voordeel mee gedaan. Er wordt nu nog over gesproken!"

Iedereen heeft er op een eigen manier zijn voordeel mee gedaan. Er wordt nu nog over gesproken!

Patricia Wijnings Directie Secretaris
Trainingen gegeven