Naturalis

Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden. Het werd op 28 januari 2010 formeel opgericht in Leiden als NCB Naturalis. De oprichting markeerde de start van de integratie van het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en Natuurhistorisch Museum Naturalis. Sinds de zomer van 2012 draagt het instituut de naam Naturalis Biodiversity Center.

Een belangrijke bijdrage aan het succes van Naturalis wordt geleverd door de vrijwilligers. Zij verzorgen onder meer de rondleidingen. Meestal aan geïntersseerde bezoekers maar ook soms aan kritische en ook lastige doelgroepen. Om hen hierbij te ondersteunen werd GOAL trainingen gevraagd een praktische workshop te verzorgen.

Sandra Konings, coördinator educatie bij Naturalis kijkt er zo op terug: "Sceptisch kwamen ze binnen, de vrijwilligers. Dat veranderde snel in een betrokken, inspirerende sfeer. Het was mooi om te zien hoeveel positiever de vrijwilligers vertrokken dan ze bij binnenkomst waren. Van 'geen verwachtingen' naar praktische tips en zinvolle oefeningen om lastige situaties het hoofd te kunnen bieden.'

Al met al was het een prettige ochtend, waarin veel aan bod kwam in een goede mix van korte uitleg en veel praktijk d.m.v. rollenspel en praktijksituaties. Het resultaat biedt handvatten om terug te grijpen op wat er geoefend is. Hier ga ik mee verder!'

Een prettige ochtend, waarin veel aan bod kwam in een goede mix van korte uitleg en veel praktijk

Sandra Konings - Van der Westen Coördinator Educatie