Spoorwegmuseum

Voor het Spoorwegmuseum verzorgde GOAL trainingen een communicatietraining. Aan het woord is Renee Hennephof, Chef Publieksdienst van het Spoorwegmuseum in Utrecht:

"In ons museum is communicatie met onze bezoekers van groot belang, maar ook de communicatie onderling en het geven van feedback is erg belangrijk. De trainer van GOAL trainingen speelde hier goed op in. Hij was duidelijk en professioneel, op een leuke informele manier.

Ook behandelde hij nieuwe zaken of problemen die naar voren kwamen vanuit de groep op een fijne, open en betrokken manier. Het werken in een open sfeer maakte de training feedback erg prettig.

Het is ook zeer zeker goed voor teambuilding geweest, omdat je elkaar op een andere manier ziet en wellicht in de toekomst zaken eerder en op een andere, duidelijke manier bespreekbaar kan maken. Ik heb de communicatietraining van GOAL trainingen daarom als inspirerend, leerzaam en erg leuk ervaren!"

De trainer behandelde nieuwe zaken of problemen die naar voren kwamen vanuit de groep op een fijne, open en betrokken manier.

Publieksdienst