UMC Utrecht

Vanuit het Universitair Medisch Centrum te Utrecht kwam de leervraag om afdelingen met verschillende zienswijze tot samenwerken te brengen. Door middel van een improvisatie theaterpresentatie kwamen de verschillende teams tot andere inzichten die leidde tot een betere samenwerking, begrip, betere prestaties en hechter teamverband.

Wouter Hagen, Clustermanager Facilitair Bedrijf UMC Utrecht ziet het als volgt: "Prima ervaringen opgedaan met GOAL trainingen. In de voorbereidende fase wordt goed geluisterd naar de klantvraag. Door het stellen van de juiste vragen en open te staan voor feedback, weet GOAL goed aan te sluiten bij de behoeften van de klant.  Uitstekende trainer en dito acteurs zijn in staat in een goede sfeer, de deelnemers te betrekken en in beweging te krijgen. Door hun laagdrempelige en natuurlijke optreden ontstaat er een heuse wisselwerking met "het publiek" met een groot leerrendement tot gevolg"

Uitstekende trainer en dito acteurs... .. met een groot leerrendement tot gevolg

Wouter Hagen Clustermanager Facilitair Bedrijf
Trainingen gegeven