Verzuimdata Nederland

Verzuimdata Nederland verleent werkgevers ondersteuning bij de verwerking en wettelijke doormeldingen van verzuimgegevens en overige personeelsgegevens  aan partijen als de arbodienst, verzekeraars en UWV.  Verzuimdata Nederland is specifiek gericht op alle administratieve handelingen en verzorgt de ontvangst, controle en distributie van de relevante gegevens.  Voor het team van Verzuimdata Nederland verzorgde GOAL trainingen een inspiratiedag / teambuilding dag.

HRM berichte er ons het volgende over: “Een mooie en inspirerende dag, waarin de groep elkaar op een andere manier leerde kennen en inzicht kreeg in verbindend communiceren."

Een mooie en inspirerende dag!

HRM adviseur Verzuimdata Nederland