Volkerrail

Wij hebben GOAL trainingen gevraagd een training ‘effectief instrueren’ te verzorgen. Er is voor gekozen het zo praktisch mogelijk te houden, er is hierdoor voor gekozen om een trainingsacteur in te zetten. Deze werd als zeer positief ervaren. 

Er is aan de voorkant goed overleg geweest over de inhoud van de training. De groep bestond uit ongeveer 55 medewerkers die een uitvoerende taak hebben. De evaluaties waren stuk voor stuk positief. Door dit feit heeft VolkerRail besloten om ook voor de voorbereidende medewerkers (ongeveer 25 medewerkers)  een ongeveer gelijkwaardige cursus te laten verzorgen door GOAL trainingen. Ook deze is door Loek en zijn collega  uitgevoerd. Ik ben zelf ook een aantal keren bij de training aanwezig geweest. Mijn bevindingen zijn vervat in de volgende woorden: open, leerzaam, toepasbaar, gezellig en humorvol. Al met al weten we de volgende keer GOAL trainingen te vinden!