Podcast

Raken, Prikkelen, Horen

Leuk dat je luistert naar de podcast Raken, Prikkelen, Horen van Micahel Kroegman en Loek van ’t Westende.

Het gaat in de podcast niet zozeer om de inhoud of waar die voor staat, maar veel meer over de Hoe vraag. Hoe de gast van te voren de dingen heeft bedacht (wellicht met een bepaald, vastgesteld doel), Hoe de gast zich in moeilijke situaties positioneert, Hoe hij/zij omgaat met anderen en Hoe hij/zij de neuzen weer dezelfde kant op krijgt. De gast staat centraal in de podcast Raken, Prikkelen en Horen.

Niet de inhoud

De inhoud is een ‘herhaling of bijstelling van doelen en visie’ en daar gaan we het juist niet over hebben. Wij willen de gast laten vertellen. Niet alleen over het wat, maar vooral over Hoe hij dit kenbaar maakt. Er is simpelweg een doel te realiseren. Wat is er voor nodig om deze boodschap helder over te brengen naar bijvoorbeeld meerderen, collega’s, team, CEO of medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat een/jouw boodschap aankomt of (nog) beter beklijft bij anderen. Waar loopt de gast tegen aan in deze vertaalslag? Hoe zorg je ervoor dat het mensen aanspreekt of nog beter dat mensen zich erin kunnen vinden. Dat is ten slotte al een doel op zich.

De gast in een andere hoedanigheid

In deze podcast zetten we de gast in een andere setting te krijgen dan in de gebruikelijke interviews die hij/zij gewend is te geven. Zoals eerder aangegeven gaat het om de Hoe vraag. Wij willen onze gast uitdagen door hem/haar niet het standaard soort antwoord te laten geven. De uitdaging van de gast om zichzelf uit te dagen.

Meer de gedachten in connectie te laten zijn met wat zij voelen. Passie in combinatie met gestelde doelen. Hoe verwezenlijk je deze? En we stellen elke gast aan het einde van de podcast de vraag: Hoe word jij het beste van jezelf?

Luister op Spotify Website