Privacy Policy

08-11-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van GOAL Trainingen, Kanaalweg 33, Noord-Brabant 2903 LR, Nederland (de), e-mail: mail@goaltrainingen.nl, telefoon: 010-7144455 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://www.goaltrainingen.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 1. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN:

  We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  1. Getuigenissen
  2. Verzameling van feedback van klanten
  3. Ondersteuning
  4. Administratieve info

  Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

 2. UW RECHTEN:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op mail@goaltrainingen.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om dezelfde gegevens te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

 3. COOKIES ETC.

  Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën, raadpleegt u onze Cookie Policy.

 4. BEVEILIGING:

  De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

 5. KLACHTENFUNCTIONARIS / FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING:

  Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van je informatie die bij ons beschikbaar is, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij GOAL Trainingen, Kanaalweg 33, e-mail: mail@goaltrainingen.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.