De podcast Raken, Prikkelen, Horen

van Michael Kroegman en Loek van ’t Westende.

podposdp


Raken, Prikkelen en Horen


De gast staat centraal

Het gaat in de podcast niet zozeer om de inhoud of waar die voor staat, maar veel meer over de Hoe vraag. Hoe de gast van te voren de dingen heeft bedacht (wellicht met een bepaald, vastgesteld doel), Hoe de gast zich in moeilijke situaties positioneert, Hoe hij/zij omgaat met anderen en Hoe hij/zij de neuzen weer dezelfde kant op krijgt. De gast staat centraal in de podcast Raken, Prikkelen en Horen.


Niet de inhoud

De inhoud is een ‘herhaling of bijstelling van doelen en visie’ en daar gaan we het juist niet over hebben. Wij willen de gast laten vertellen. Niet alleen over het wat, maar vooral over Hoe hij dit kenbaar maakt. Er is simpelweg een doel te realiseren. Wat is er voor nodig om deze boodschap helder over te brengen naar bijvoorbeeld meerderen, collega’s, team, CEO of medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat een/jouw boodschap aankomt of (nog) beter beklijft bij anderen. Waar loopt de gast tegen aan in deze vertaalslag? Hoe zorg je ervoor dat het mensen aanspreekt of nog beter dat mensen zich erin kunnen vinden. Dat is ten slotte al een doel op zich.


De gast in een andere hoedanigheid

In deze podcast zetten we de gast in een andere setting te krijgen dan in de gebruikelijke interviews die hij/zij gewend is te geven. Zoals eerder aangegeven gaat het om de Hoe vraag. Wij willen onze gast uitdagen door hem/haar niet het standaard soort antwoord te laten geven. De uitdaging van de gast om zichzelf uit te dagen.


Meer de gedachten in connectie te laten zijn met wat zij voelen. Passie in combinatie met gestelde doelen. Hoe verwezenlijk je deze? En we stellen elke gast aan het einde van de podcast de vraag: Hoe word jij het beste van jezelf?


Bekijk onze website www.rakenprikkelenhoren.nl

Bekijk de promotie

Van onze podcast

Seizoen 1 Aflevering 1

Michael en loek met elkaar in gesprek

18 Juni 2020

Seizoen 1 Aflevering 2

Interview met Jaap Lamfers

25 Juni 2020

Seizoen 1 Aflevering 3

Interview met Jenny Willems

8 Juli 2020

Seizoen 1 Aflevering 4

Interview met Erik Drijdijk

13 Juli 2020

Seizoen 1 Aflevering 5

Interview met Ronald Westerhuis

18 Juli 2020

Seizoen 1 Aflevering 6

Interview met Team Peach

23 Juli 2020

Seizoen 1 Aflevering 7

Interview met Stefan Hamelink

28 Juli 2020

Seizoen 1 Aflevering 8

Interview Noel van 't End

2 Augustus 2020

Seizoen 1 Aflevering 9

Interview Gert Jan van der Putten

7 Augustus 2020

Seizoen 1 Aflevering 10

Seizoen 1 Terugblik

1 September 2020

Seizoen 2 Aflevering 1

Interview Jochem Grund

16 September 2020

Seizoen 2 Aflevering 2

Interview Roan Huigen

28 September 2020

Seizoen 2 Aflevering 3

Interview met drs. Jikkie Has

3 Oktober 2020

Seizoen 2 Aflevering 4

Interview Niels ten Hagen

8 Oktober 2020

Seizoen 2 Aflevering 5

Interview Robert Bouwman

13 Oktober 2020

Seizoen 2 Aflevering 6

Interview Jetsje Folmer

18 Oktober 2020

Seizoen 2 Aflevering 7

Interview Gaby van 't Westende

23 Oktober 2020

Seizoen 2 Aflevering 8

Interview Acro Kats

28 Oktober 2020

Seizoen 2 Aflevering 9

Interview Tobias Mol

4 November 2020

Seizoen 2 Aflevering 10

Interview Nael van de Kamer

11 November 2020