Communicatie! Alles valt of staat ermee. Menig bedrijf heeft ervaren dat de best voorbereide en goed opgezette reorganisatie mislukte doordat de communicatie met alle betrokkenen niet goed was. Veel misverstanden ontstaan omdat mensen denken dat het voor een ander wel duidelijk is… Goed informeren, bespreken van problemen, luisteren naar elkaar, praten vanuit de klantsituatie, feedback geven, het zijn diverse aspecten van mondelinge communicatie die van wezenlijk belang zijn voor het succes van een organisatie.

Communicatietrainingen; doen en ervaren!

GOAL trainingen heeft zeer ervaren trainers/adviseurs die de communicatie-trainingen heel praktijkgericht geven. Leren door doen levert immers het meeste resultaat. Elke training heeft direct positief effect voor uw eigen werksituatie.

Onze stijl van trainen richt zich vooral op de dagelijkse praktijk. Deelnemers aan onze trainingen kunnen voorbeelden uit hun eigen werksituatie inbrengen. Zij kunnen lastige situaties oefenen en krijgen veel tips. 

Kijk ook naar onze workshops Leuk en Leerzaam! 

Communicatietrainingen aanbod:

Communicatie-trainingen leiden tot effectief communiceren en zijn onmisbaar voor groepen zoals de vertegenwoordigers, verkoop binnendienst, inkoop en technische dienst, maar ook voor front- en backoffice medewerkers zoals telefonistes, receptionistes en secretaresses.

Doelstellingen communicatie-trainingen:
 • vergroten van het bewustzijn omtrent het eigen gedrag.
 • vergroten van het bewustzijn van 't effect van het eigen gedrag op anderen.
 • aanleren van kennis en vaardigheden om het eigen gedrag optimaal in te zetten.
Over communicatie-trainingen

Communicatietrainingen zijn gebaseerd op modellen en theorie die meestal voortkomen uit de psychologie. Deze modellen en theorie worden het best praktisch geoefend via rollenspelen. Dat kan door in de communicatietrainingen de cursisten onderling met elkaar te laten spelen. De inzet van een trainingsacteur verhoogt het leereffect van communicatietrainingen drastisch. Daarom is bij onze communicatietrainingen het streven zo vaak mogelijk een trainingsacteur in te zetten.

Het is bij communicatie-trainingen van belang de grootte van een groep goed af te wegen. Voor lastige onderwerpen 6-8 deelnemers, voor pittige communicatie-trainingen 10-15. Grotere groepen zijn mogelijk bij eenvoudiger competentieworkshops en communicatietrainingen. Hoe meer cursisten, hoe kleiner het effect van communicatie-trainingen. De materie waarover de communicatie-trainingen gaan, komt voor de deelnemers dus erg 'dichtbij' henzelf. Hoe minder individuele aandacht, hoe minder het leereffect van communicatie-trainingen bij de cursisten. 

Communicatie-trainingen; essentieel

Effectief communiceren is echt een vaardigheid. Communicatieve vaardigheden moeten worden ontwikkeld, aangescherpt en permanent worden onderhouden. Door communicatietrainingen raakt u bewust van hoe het allemaal werkt. Uw communicatie wordt daardoor effectiever. Communicatietrainingen geven u de essenties van effectief communiceren.   

Communicatie-trainingen; communicatie is persoonlijk

We zijn allemaal anders.

Iedereen communiceert anders en ziet de wereld anders. De grootste vaardigheid die je in communicatietrainingen kunt leren, is het standpunt van de ander te begrijpen en hoe de ander de wereld ziet. Met dit gegeven kunt u dan rekening houden in uw eigen manier van communiceren.

U heeft de controle.

U bent de enige persoon waarvan u zeker kunt zijn dat die te veranderen is. U heeft daarop 100% invloed. Op die manier bent u op weg uw relaties met anderen sterk te verbeteren. In communicatietrainingen kunt u leren die controle te verkrijgen en te behouden.

U bent de enige 'ik'

Er is nooit een juiste manier te communiceren. Authentieke effectieve communicatie gebeurt altijd wanneer we reageren op zaken waarvan we weten dat ze waar zijn voor onszelf. Uw persoonlijke stijl van communiceren zegt waarschijnlijk meer over wie u bent, dan alle woorden die u kunt gebruiken. In een communicatietrainingen leert u dit herkennen.

Doen wat werkt

De meeste mensen hebben de neiging om te kijken naar wat er mis is met zichzelf en andere mensen in plaats van zich te richten op wat er al werkt. Vergeet niet, u moet ongetwijfeld een hoop goed gedaan hebben, en nog doen om op dit punt van uw leven te geraken.Binnen communicatie-trainingen kunt u met verschillend gedrag experimenteren. 

Communicatie-trainingen; hoe communicatie werkt

Verbale- en non-verbale communicatie

U communiceert altijd!. Vergeet dat niet! Als u niet duidelijk bent over wat u bedoelt en wat uw bedoeling is, kan de andere persoon (of personen) gemakkelijk (en soms opzettelijk), verkeerd interpreteren wat u bedoelt. Goede communicatie-trainingen geven aandacht aan hoe je je daarbij gedraagt, wat je doet, en hetgeen je zegt.

Onze woorden bepalen slechts 7 tot 11 procent van onze communicatie. De gedrag wordt door anderen onbewust 'gelezen'. Taal is een van de meest krachtige reflecties van hoe wij ons voelen en denken over onszelf en anderen. Door communicatietrainingen leert u zich hiervan bewust te zijn en door het ontwikkelen van uw verbale vaardigheden kunt u een aanzienlijke verbetering realiseren in uw communicatieve vaardigheden. 

'Communicatie Cirkel'

Soms worden in communicatie-trainingen de communicatie cirkel gebruikt, die ons helpt te begrijpen hoe je communicatie beter kunt laten werken. Dit doe je door je verantwoordelijkeheid te nemen voor ieder stadium van de 'Communicatie Cirkel':

 Spreken - Horen - Begrijpen - instemmen - Aktie/Doen - Geïmplementeerd. 
Communicatie-training; wat kan effectieve communicatie blokkeren

Hier zijn enkele veelvoorkomende obstakels voor effectieve communicatie: 

We maken allemaal (te veel) veronderstellingen

Wees u bewust van de aannames die u maakt, met name wanneer je zelf iets bedenkt en vervolgens handelt alsof dat werkelijk zo is. Bent u ook bewust van de veronderstellingen / aannames die anderen mensen over u hebben. 
Een effectieve manier om te gaan met veronderstellingen is tegen de andere persoon te zeggen, 'Ik ben ervan uitgegaan dat.... en .... 'Is dat waar?' of 'Ik vooronderstel dat ... Bent u het daarmee eens? ' 
Goede communicatie op de werkplek wordt vaak gesaboteerd door te veel onbevestigde veronderstellingen. U kunt in communicatietrainingen leren hoe met uw eigen, en met de vooronderstellingen van de ander, om kunt gaan.

Patronen en gewoonten 

Wij zijn wezens die leven vanuit gewoonten, vanuit patronen. Op zich niets mis mee. Echter, soms raken we zo gewend aan gedragen en reageren op een bepaalde manier dat het moeilijk is om nog te zien dat er ook een andere manier is om dingen te doen. In communicatietrainingen kunnen we dit simuleren en er van leren.

Behoefte aan gelijk hebben

De behoefte om gelijk te hebben met aan de andere kant de ander die dus ongelijk heeft. Een vaardigheid die u moet leren is het loslaten van de behoefte om gelijk te hebben. Beschouw het als het presenteren van uw gezichtspunten of visie in plaats van de ander met uw argumenten om de oren te slaan.
Je leert in communicatie-trainingen de ander van jouw standpunten te overtuigen door hen te laten weten dat je probeert hun kijk op de zaak te willen begrijpen. 

Communicatie-trainingen; voorkomen en oplossen van confilicten

Conflict

Een van de doelen van het conflict is te komen tot een resolutie, dus als je conflicten te voorkomen, meestal het probleem erger. Hoe eerder u kunt vaststellen dat er een probleem is en ingrijpen, hoe beter het zal zijn. Communicatie-trainingen leren u de vaardigheden die u in staat stellen om conflicten op te lossen.

Overeenkomst

Zoek iets in de argumentatie van de andere persoon waarmee je het eens kunt zijn. Dit is een geweldige manier om iemand anders de wind uit de zeilen te nemen. Door communicatie-trainingen zult u zelf vast kunnen stellen dat mensen pas luisteren als ze zich gehoord voelen.

Bruggen bouwen

Echt luisteren naar wat de ander zegt. De ander geeft meestal een hoop informatie. Door communicatie-trainingen leer je je geïnteresseerd en helpend op te stellen zodat je echt een brug slaan en je doelstelling positief kan ombuigen.

'Ik' en nìet 'Jij' 

Leer door communicatie-trainingen gebruik te maken van 'ik' uitspraken, en niet van 'Jij' uitspraken om beschulding te voorkomen en de schuldvraag te vermijden. Dit betekent ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor hoe je je voelt, in plaats van de andere persoon verantwoordelijk te maken om zaken voor je te regelen. 


Communicatie-trainingen; verbetering van de communicatievaardigheden

U heeft een positieve invloed door: 

Houding

Door communicatie-trainingen leert u de richting van een gesprek te veranderen door uw houding, uw attitude te veranderen. Er is niet een houding die 'de juiste' is, maar eerlijk, open, direct en duidelijk zijn zal zeker helpen.

Effectief luisteren en reageren

U kunt door communicatie-trainingen uw invloed op communicatie significant verhogen, zowel als luisteraar als responder. Als we weinig of geen respons krijgen van de luisteraar, projecten we vaak onze veronderstellingen op hen over wat zij denken. En vaak nemen we aan dat ze niet zo goed denken over ons.

Positief zijn

Gebruik bevestiging en aanmoediging om het beste uit mensen te halen. Merk op wanneer anderen dingen goed doen. Communicatie-trainingen leren je dat je pas dan met aandacht luistert. U kunt eenvoudig van de werkplek een veel betere plek maken wanneer u bewust uw communicatie lardeert met positieve feedback. 

Communicatie-trainingen; het trainen van communicatieve vaardigheden;

Het allerbelangrijkst is dat je niet het al of niet werken van communicatie binnen je bedrijf aan het toeval over laat. Verhoog je bewustzijn, organiseer of neem deel aan communicatie-trainingen en je zult een rol model zijn van een effectieve communicator. 

Het is goed om communicatie-trainingen een terugkomend onderdeel te maken binnen je personeelsbeleid. Idealiter wordt er in communicatie-trainingen gewerkt met groepen van tien tot vijftien cursisten. Hoe meer cursisten, hoe minder het effect van communicatie-trainingen. De materie waarover communicatie-trainingen gaan, komt voor de cursisten 'dichtbij' henzelf. Dit levert vaak enige weerstand op, waardoor individuele aandacht noodzakelijk wordt. Hoe meer cursisten, hoe minder individuele aandacht er in communicatietrainingen kan worden geboden. Hoe minder individuele aandacht, hoe minder het leereffect van communicatie-trainingen.

Trainer

Het vak van communicatie-trainer is van overheidswege niet beschermd. Iedereen mag morgen dus communicatie-trainingen geven. Er bestaan wel particuliere opleidingen tot communicatie-trainer, alleen zijn deze niet door de overheid geaccrediteerd. Meestal heeft een communicatie-trainer een achtergrond als docent, psycholoog, trainingsacteur, maatschappelijk werker, manager, socioloog, coach enzovoort. Met andere woorden; veel communicatietrainingen worden vaak gegeven door trainers die het vak zijn ingerold vanuit een andere professie. 

Nut van communicatietrainingen:

Door communicatie-trainingen kan je:

 • Beter je bedoelingen duidelijk maken;
 • Ervoor zorgen dat de ander je begrijpt;
 • Beter samenwerken;
 • Doelstellingen sneller halen;
 • Een passende opbouw kiezen van het gesprek;
 • Gesprekken doeltreffender en aangenamer laten verlopen;
 • Het effect inschatten dat je oproept bij de ander;
 • Beter luisteren, naar zowel inhoud als dat wat op interactie niveau 'gezegd' word;
 • Doeltreffend doorvragen om snel tot de kern te komen;
 • Je eigen kwaliteiten en valkuilen benoemen.
Vaardigheden in een communicatietraining

Vaardigheden die in een communicatie-trainingen aan bod kunnen komen zijn:

 • Luisteren
 • Doorvraagtechnieken
 • Samenvatten
 • Overtuigend communiceren
 • Interpretaties
 • Geven van feedback
 • Ontvangen van feedback
 • Hanteren van conflicten
 • Miscommunicatie vermijden en oplossen 
Soorten communicatie-trainingen:
 • Geweldloze communicatie
 • Verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Interculturele communicatie

Kortom: Communicatie-trainingen en communicatie-cursussen zijn opleidingen in communicatieve vaardigheden en effectief communiceren. 

Genoeg keuze om uit het aanbod communicatietrainingen de juiste communicatie-training voor jou te kiezen!

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.