Constructief Confronteren

Hoe vertel je je collega dat je niet tevreden bent over diens gedrag of prestaties? Hoe vertel je in de werkgroep dat die ander zijn afspraken niet nakomt? Doe dat maar eens zonder de ander aan te vallen en dan toch duidelijk te zijn. En krijg maar eens ‘kritiek’ van anderen zonder in de verdediging te schieten. Dat valt niet altijd mee! 

Te vaak besluiten we om onze mond te houden. Elkaar aanspreken wordt door veel mensen als de meest moeilijke vaardigheid beschouwd. En het is nu juist deze vorm van communicatie die sterk bijdraagt aan effectiever, efficiënter en plezieriger samenwerken. 

confronteren

Tijdens het samenwerken zijn er tal van situaties waarin je geconfronteerd wordt met het spanningsveld om enerzijds de ander te confronteren met diens gedrag en anderzijds het streven om de werkrelatie te verbeteren/goed te houden.

Confronteren is de “pittige” vorm van aan spreken. Confronteren wordt vaak als synoniem gebruikt voor “kritiek leveren", Goede confrontatie heeft de intentie direct een positieve verandering in het gedrag van de ander te bewerkstelligen. Een authentieke confrontatie is een teken van respect. Dat is het uitgangspunt in deze training. Het is een vorm van investeren in een (professionele) relatie. Zonder wrijving géén glans!

Durven benoemen wat er speelt, maar wel rekening houden met. Want pas als je weet waar de schoen wringt, kun je er wat aan doen! Een goede stap voor een organisatie waar openheid en respect belangrijk zijn! 

  • Bewust van het belang van Constructief Confronteren
  • Ziet het krijgen van constructieve feedback als kans voor verbetering en groei
  • Weet hoe op respectvolle wijze te confronteren
  • Kan door luisteren, reflectie en vraagtechnieken verbinding vasthouden.
  • Duidelijkheid en mogelijke de-escalaties van problematische situaties

We stellen een gevarieerd, interactief programma voor van 2 dagdelen  

Optie; coaching on the job; De trainer luistert in de praktijk mee en geeft direct tips en handvatten meer uit de gesprekken te halen.

Ons uitgangspunt is Leren door doen. Weinig theorie en veel oefenen. Praktisch aan de slag, zodat de tips en handvatten direct geoefend kunnen worden. Wij zetten een trainingsacteur in bij de verschillende werkvormen.  

Iedereen het lastig vindt om een ander te confronteren. Je maakt je zorgen over de relatie, de ander te kwetsen of zelf met een vervelend gevoel te blijven zitten.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.