Effectief luisteren (en spreken)

Communicatie is een middel en kan worden gebruikt om verschillende doelen te bereiken. Soms willen mensen alleen uiten, wat er in hun leeft. Soms willen ze gehoord en gezien worden. Soms willen andere zaken, zoals waardering, autonomie, gemak, kwaliteit, enz.. Tegelijkertijd blijkt het vaak niet eenvoudig die doelen te bereiken. Een paar ‘verkeerde’ woorden leiden tot een conflict of tot een oplossing, waar eigenlijk niemand blij mee is of die na 3 maanden al weer herzien moet worden.

De reden is dat communicatie vaak aan de oppervlakte blijft, waardoor mensen vaak niet spreken over wat ze werkelijk willen. Dat komt ten eerste omdat veel mensen niet hebben geleerd om verder te vragen. Ten tweede vinden veel mensen het moeilijk om te verwoorden, wat ze willen.

Waarom wil iemand meer geld? De ene persoon wil meer gemak om dingen te doen. De ander ziet geld als een vorm van waardering. Door die achterliggende redenen (behoeften) te kennen en te verwoorden, kunt u samen oplossingen vinden, die beter aansluiten bij de doelen, die u en de ander willen bereiken. 

Deze training leert u de ander letterlijk aanvoelen en de ont-dekken wat erin de ander leeft.

Iedereen die wil weten, hoe u erachter komt, wat mensen werkelijk willen (behoeften), zodat u oplossingen kunt vinden, voor wat er werkelijk aan de hand is. Voor iedereen die wil leren om de ‘juiste’ woorden te vinden om duidelijk te maken, wat anderen willen (luisteren) en wat uzelf wilt (spreken).

U leert te luisteren naar de kernboodschap in een verhaal. U leert, wat er wel en niet werkt, wanneer iemand u iets vertelt. U leert samenvatten, doorvragen en herhalen. U leert te verwoorden wat mensen werkelijk willen, inclusief uzelf.  

Wat houdt de training in?

Tijdens de trainingen komen de volgende punten aan de orde:

 • het belang van intentie om echt te luisteren
 • het belang van volledig aanwezig zijn en wat het soms moeilijk maakt met de aandacht aanwezig te blijven
 • het belang van herhalen
 • het belang van de taal van de ander spreken
 • het benoemen van gevoelens
 • het vinden en verwoorden van behoeften
 • het benoemen van behoeften
 • het verschil tussen waarnemingen, oordelen en interpretaties
 • het verschil tussen gevoelens en gedachten
 • het verschil tussen behoeften en strategieën (oplossing)
 • het verschil tussen verzoeken en eisen
 • het formuleren van een verzoek aan de ander

In de training wordt gebruikt gemaakt van 2 communicatiemodellen, die het voor u mogelijk maken om effectiever te luisteren en te spreken. Aan de hand van voorbeelden van de deelnemers bespreken we de verschillende stappen uit de modellen. Door het gebruik van eigen voorbeelden ervaart u het effect van deze andere manier van communiceren het sterkste en is de aansluiting met u werk zo groot mogelijk is.

In de week tussen de trainingdagen heeft u de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk toe te passen. Aan de hand van die ervaringen zal tijdens de tweede trainingsdag verder de diepte worden ingegaan. Daarbij zullen naast algemene ook individuele adviezen voor uw werk worden gegeven.


In de boven beschreven opzet duurt de training twee dagen met een steeds tussenperiode van een week.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat. Thema's als; communicatie, samenwerken, samenwerken, leiderschap en verbinding.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.


Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.