Bij 'Geweldloze communicatie' gaat het om verbinding. Dat is het doel.

Zonder verbinding is er nooit een oplossing. In verbinding is alles mogelijk!

Geweldloze communicatie of Verbindend communiceren gaat het om zowel spreken als luisteren en het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Geweldloze communicatie gaat tevens over het om leren gaan met de gevoelens die je hebt en het gaan begrijpen van de behoeften die achter de gevoelens schuil gaan. Helder communiceren schept dan niet alleen duidelijkheid maar ook vertrouwen tussen mensen en vergroot de beleving van geluk. Duidelijke communicatie vergroot ook de effectiviteit en het hebben van succes. Inzicht in de eigen beleving en begrip voor de beleving van de ander schept niet alleen een diepere band maar maakt het mogelijk om steeds meer een win-win situatie te creëren. Dit is Geweldloos comuniceren.

In deze korte praktische training van één of twee dagen waarin u kennis neemt van Geweldloze communicatie en leert om dit in uw (werk-)omgeving toe te passen. Na een intake wordt het programma afgestemd op niveau en leervraag van de groep. In overleg wordt een programma bepaald waarin genoeg gelegenheid is om te oefenen zodat het praktisch bruikbaar wordt voor de dagelijkse praktijk.

 Geweldloze Communicatie is een effectieve, levensverrijkende en wereldwijd toegepaste communicatie methode, ontwikkeld door Marshall Rosenberg. (www.cnvc.com )

Geweldloze communicatie is voor iedereen die meer wil bereiken in relatie tot je collega, je klant of thuis.  Geweldloze communicatie is voor iedereen die een taal wil leren, waarmee je lastige situaties in ieders voordeel ombuigt. Effectief en soepel kunnen overleggen & samenwerken en verder komen in je relatie. Geweldloze communicatie is een belangijke stap om de kwaliteit van leven en werk te verhogen.

 • Je leert het verschil tussen meningen, oordelen en waarnemingen
 • Je leert het verschil tussen luisteren en empatisch luisteren.
 • Je hoort de diepere betekenis achter boodschappen en 'verwijten'
 • Je bent redelijk in staat gevoelens en behoeftes te verwoorden
 • Je vindt ruimte om het verloop van je gesprek te beïnvloeden
 • Je krijgt Inzicht in je communicatieve talenten, valkuilen en patronen;
 • Je leert hoe je effectief omgaat met meningsverschillen
 • Je bent in staat om in verbinding te blijven met de ander, ook als het lastig wordt.
 • Je kunt omgaan met emoties
 • Je kunt irritante reacties handelen
 • Je bent in staat om mededogend te luisteren
 • Je ontwikkelt je van denken naar voelen
 • Je ontwikkelt je emotionele intelligentie en lichaamsbewustzijn;
 • Je ontwikkelt je vertrouwen om je gevoel als innerlijk kompas te gebruiken.

Waarnemen, gevoel, behoefte en verzoek. Wat er werkelijk leeft bij jezelf en de ander, zonder oordelen. Empathie, in en buiten jezelf. De macht om je emoties te bepalen en het verschil tussen: kiezen & moeten, waarnemen & interpreteren en verzoeken doen versus eisen of wensen.

Met deze training kies je om een flinke stap te zetten in je communicatievaardigheden. Je krijgt adequaat gereedschap om onder woorden te brengen wat de 'ondertiteling' is in iemand zijn verhaal. Je gaat aan den lijve ervaren hoe de impact is van werkelijk empathisch luisteren tegenover adviseren. En ervaart hoe krachtig het is om de ander diens behoefte terug te geven. In het programma oefenen we met praktijksituaties en directe toepasbaarheid van het geleerde in de praktijk.

In de boven beschreven opzet duurt de training twee dagen met een steeds tussenperiode van een week.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat. Thema's als; communicatie, samenwerken, samenwerken, leiderschap en verbinding.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.