Omgaan met (non-) verbale agressie

Scheldkanonnades, vechtpartijen, pogingen tot intimidatie, vandalisme….

Meer en meer krijgen we te maken met diverse vormen van agressie. Bus-, tram- en treinpersoneel, veiligheidsbeambten, winkelpersoneel, baliemedewerkers, werkers in de gezondheidszorg; dit is slechts een greep uit het arsenaal aan beroepsgroepen die tijdens hun werk vaak te maken krijgen met (de dreiging van) agressie en geweld.

Zodra u zich er onveilig door gaat voelen, belemmert dat uw functioneren. Krijgen gevoelens van onveiligheid eenmaal de overhand, dan verdwijnt de arbeidsvreugde, verminderen motivatie en prestatie en wordt de kans op ziekteverzuim groter. Zo’n situatie kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. Gelukkig moeten organisaties, in het kader van de Arbo-wet, sinds 1994 beleid ontwikkelen ter bescherming van hun werknemers tegen agressie en geweld en de gevolgen daarvan.

Wilt u agressief gedrag ook tot op zekere hoogte kunnen hanteren en de stap naar fysieke agressie vóór zijn? Wilt u kunnen voorkomen dat irritaties van een cliënt uitmonden in agressief gedrag of geweld? Kortom: wilt u leren in woord en daad paal en perk te stellen aan de grote mond? Dan is deze training beslist iets voor u.

Medewerkers die vanuit hun functie direct contact hebben met het algemene publiek of met cliënten van hun organisatie; vooral medewerkers die zijn geconfronteerd met agressief gedrag en medewerkers die verwachten in de toekomst ermee in aanraking te komen.

Tijdens de training leert u de verschillende vormen van agressie te herkennen en op uw eigen manier met conflicten om te gaan. Na de training weet u hoe u agressief gedrag kunt voorkomen en om kunt buigen naar hanteerbaar gedrag. Tijdens de training besteden we ook aandacht aan de manier waarop er binnen uw eigen organisatie beter met agressie kan worden omgegaan.

In de boven beschreven opzet duurt de training twee dagen met steeds een tussenperiode van een week.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat. Thema's als; communicatie, samenwerken, samenwerken, leiderschap en verbinding.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Oorzaken van agressie en het voorkomen ervan;
  • Non-verbale kenmerken van agressie;
  • Theorieën omtrent het ontstaan van agressie;
  • Verschillende motieven voor en vormen van agressie;
  • Het brengen van slecht nieuws;
  • Het omgaan met conflicten;
  • Oefening met eigen situaties met een acteur;
  • Eigen situaties en gedachten volgens de theorie van irreële gedachten;
  • Ondersteuning van collega’s die geconfronteerd zijn met agressief gedrag.

In deze training maakt u zich vaardigheden eigen waarmee u agressief gedrag kunt voorkomen en beteugelen. De training heeft een sterk doe-karakter. U oefent met verschillende vormen van (non)-verbaal agressief gedrag. Beknopte theorie, uitleg over oorzaken en gevolgen van agressie op het werk en toetsing van uw eigen voorkeursstijl geven u een duidelijk kader. Een acteur verleent hierbij ondersteuning. Tijdens de training krijgt u individuele adviezen voor uw werk.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.