Prestatiegericht coachen

Leiding geven is een boeiende, uitdagende en vaak moeilijke job die velerlei capaciteiten vraagt op het terrein van organiseren, problemen oplossen en motiveren. De eisen die daarmee aan een direct leidinggevende worden gesteld, zijn dan ook niet gering. U moet uw medewerkers sturing geven, hen motiveren, adviseren en corrigeren. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten.

Heeft uw organisatie gekozen voor één van de GOAL verkooptrainingen, afgestemd op de detailhandel? Om uw medewerkers tijdens en vooral ook na de training te kunnen activeren, motiveren en begeleiden,bieden wij in de training Prestatiegericht coachen een compacte ondersteuning die u de nodige handvatten biedt om uw medewerkers te coachen na het volgen van de verkooptraining. 

Direct leidinggevenden in de retail zoals chefs, afdelinghoofden en bedrijfsleiders. Om goed op verkoop te kunnen coachen is het belangrijk dat de deelnemer de inhoud kent van onze verkooptraining.

Na de training heeft de deelnemer:

 • Meer inzicht in verschillende stijlen van leidinggeven en de hedendaagse opvatting daarover;
 • Vaardigheden om op adequate wijze feedback te kunnen geven;
 • Vaardigheden om de wijze van leidinggeven af te stemmen op de situatie en de medewerker;
 • Handvatten om de verkoop steeds weer centraal te stellen;
 • Handvatten om van zijn groep medewerkers een hecht team te vormen;
 • De vaardigheden om coachingsgesprekken te voeren;
 • Vaardigheden om zelfstandigheid en zelfsturing te bevorderen;
 • Inzicht om de mate van ondersteuning te bepalen die de medewerker van de leidinggevende verwacht.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie!

Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Hoe stuur ik aan en met welk doel;
 • Hoe zit het met mijn voorbeeldfunctie;
 • Hoe ver ga ik met sturing, waar begint en eindigt de eigen verantwoordelijkheid van mijn medewerker;
 • Hoe nodig ik mijn medewerker uit om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Welke stijlen van coachen heb ik daarvoor ter beschikking;
 • Hoe schakel ik tussen een meer directieve stijl en een meer adviserende, ondersteunende stijl;
 • Hoe geef ik feedback;

Vanuit de praktijk zijn oefeningen en opdrachten ontwikkeld waardoor de koppeling naar de eigen dagelijkse werksituatie herkenbaar en toepasbaar is. In korte blokken theorie worden diverse onderwerpen behandeld. Onze aanpak vereist dat de deelnemers bereid zijn om kritisch naar het eigen functioneren te kijken.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.