Management & Leidinggeven

Management en Leidinggeven vraag veel van hen die het moeten waarmaken. GOAL trainingen ondersteunt organisaties, teams en leidinggevenden in hun ontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is een kritische analyse van de situatie. Vanuit deze diagnose ontwikkelen wij samen met u een verfrissende en toegesneden aanpak. Deze richt zich ook op het realiseren van een verandering: het ontwik­kelen van een instelling om permanent te leren.

Onze trainers houden zich voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en veranderende inzichten op het gebied van management en organisaties. Daarnaast onderhouden zij intensieve contacten met de praktijk door leidinggevenden te trainen en te coachen. Ook eigen ervaring doen zij op, bijvoorbeeld door als ad interim manager bij klanten te werken, werkervaring in het verleden of binnen GOAL trainingen een leidinggevende of coachende functie te vervullen.

Onze stijl van trainen in managementvaardigheden richt zich vooral op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden. Na onze trainingen functioneren leidinggevenden effectiever en met meer zelfvertrouwen. Ook krijgen zij meer waardering van hun team. 

Wij ondersteunen uw organisatie op drie niveaus; 

Managementtraining op organisatieniveau:
 • Wij adviseren, ontwerpen en implementeren performance­management;
 • Wij zetten projectmanagement op;
 • Wij ontwerpen en implementeren strategische opleidings­trajecten  
Managementtraining op teamniveau:
 • Wij begeleiden teambuildings-activiteiten;
 • Wij verzorgen en organiseren themaspecifieke workshops;
 • Wij coachen teams;
 • Wij verzorgen trainingen op diverse terreinen.  
Managementtraining op leidinggevend niveau:
 • Wij stellen een diagnose van hun vaardigheden aan de hand van de Competentiemeter;
 • Wij verzorgen trainingen managementvaardigheden met een open inschrijving;
 • Wij verzorgen trainingen op het gebied van management binnen organisaties;
 • Wij verzorgen individuele coaching.
Missie managementtrainingen

Wij zien het als onze missie onze opdrachtgevers te ondersteunen bij een doelgerichte ontwikkeling van de benodigde capaciteiten. Met de trainingen voor leidinggevenden maken we een koppeling tus­sen de persoonlijkheid van de manager en de vaardigheden die vereist zijn voor effectief leidinggevend gedrag.

De manager heeft een toekomstvisie, vertrouwt op zijn intuïtie, is persoonlijk betrokken bij de medewerker en is in staat om op het juiste moment de juiste sturing te geven. Hierdoor levert hij een waarde­volle bijdrage aan de organisatie. 

In de rubriek trainingen Management & Leidinggeven vindt u trainingen op vlak van management en leidinggeven voor meewerkend voormannen, middenmanagement en hoger kader.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.