Middenmanagement

Als middenmanager neemt u een belangrijke schakelfunctie in binnen uw organisatie. Dit komt vaak met behoorlijk wat druk van alle kanten. Als gevolg daarvan bent u elke dag in de weer met een complexe verscheidenheid aan zaken die snel en onvoorspelbaar veranderen. Ondanks uw goede vakopleiding en deskundigheid ondervindt u daardoor juist de beperktheid in de waan van alledag.

Ziet u uw functie als een sleutelrol? Maar voelt u zich soms toch pijnlijk ingeklemd tussen het management en de medewerkers? En wilt u uw scharnierfunctie dan graag eens wat duidelijker positioneren? Er misschien zelfs eens wat aan sleutelen? Het allemaal eens over die andere boeg gooien? Geef in deze training Middenmanagement een flinke ruk aan het roer en kies de juiste koers! 

Leidinggevenden op middenkaderposities.

In deze training leert u:

 • De verschillende rollen die u als leidinggevende vervult te onderscheiden, inhoud te geven en op elkaar af te stemmen;
 • De effectiviteit van uw persoonlijk leiderschap te vergroten door uw eigen waarden, uw drijfveren en de manier waarop u uzelf inspireert onder de loep te nemen;
 • Uw medewerkers te coachen op ontwikkeling en resultaatverantwoordelijkheid;
 • Lastige gesprekssituaties op verschillende niveaus in de organisatie vorm te geven en op een positieve manier te beïnvloeden;
 • Uw vermogen te vergroten om invoelend, helder en direct te communiceren; veranderingen vorm te geven en verschillende instrumenten hiervoor in te zetten;
 • In processen te denken en deze processen te sturen.

De training bestaat uit drie blokken van twee dagen, met tussenliggende avond, waarna nog één dag. Tussentijds werkt u aan praktijkopdrachten in de eigen organisatie. In deze opzet duurt de training drie dagen met steeds een tussenperiode van een week. De laatste dag wordt er met een acteur gewerkt.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over  verbinding, communicatie, samenwerken, klantgerichtheid en leiderschap.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

De volgende onderdelen komen aan bod:

Management en leiderschap

 • Het managementmodel en uw eigen functie daarin;
 • Aandachtspunten bij het geven van feedback;
 • Feedback op verschillende niveaus;
 • Bewustwording van eigen motieven, overtuigingen en gedrag
 • Benoeming ervan in termen van managementrollen;
 • Visieontwikkeling op uw eigen werkomgeving. 

Toepassing van de theorie

 • Krachtenveldanalyse maken;
 • Verschillende beïnvloedingsstrategieën bespreken en toepassen op uw casuïstiek;
 • Verschillende gespreksonderdelen en coachingsmethoden zichtbaar maken en oefenen met een acteur;
 • Sturen op resultaat en interactie;
 • Gespreksonderdelen en coachingsmethodieken uitdiepen.

Veranderingen en personeel

 • Veranderingsprocessen in organisaties;
 • Personeelsmanagement;
 • Stapsgewijze aanpak bij een aspect van een project en/of een verandering;
 • Werkconferenties en samenwerking in een team;
 • Aspecten van teamcoaching.

Het vertrekpunt is uw eigen ervaring binnen uw organisatie. Tijdens de training werken we veel met oefensituaties en opdrachten die we zo veel mogelijk ontlenen aan uw eigen praktijk. Wij vragen u dan ook persoonlijke ervaringen in te brengen.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.