Verzuimgesprekken

Gezonde aandacht voor ziek zijn! Want 'ziek is ziek’, geldt vandaag de dag niet meer. Zieke medewerkers krijgen tegenwoordig begeleiding in hun verzuim. Overigens hoeft een zieke zich niet per sé ziek te melden. In zo’n geval bekijkt u samen met uw medewerker wat hij of zij nog kan.

Liggen de oorzaken in het werk zelf, dan zoekt u gezamenlijk naar de meest geschikte oplossing. Spelen privé-zaken een rol, dan kunt u als leidinggevende toch veel betekenen. Al was het maar door gezonde aandacht!

Gesprekken rondom ziekteverzuim zijn vaak wat beladen. Daarom is enige kennis en vaardigheid op het gebied van algemene communicatie en gesprekstechniek vereist.

De training is bestemd voor direct leidinggevenden die het verzuim van hun medewerkers begeleiden.

Na de training hebt u:

  • inzicht in de verschillende oorzaken en gevolgen van verzuim;
  • inzicht in de rol die u als direct leidinggevende vervult in de verzuimbegeleiding;
  • handvatten om verzuimgesprekken beter vorm, inhoud en richting te geven;
  • inzicht in uw mogelijkheden voor verzuimpreventie.

De training duurt één dag.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over  verbinding, veranderen, communicatie, samenwerken, en leiderschap.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Gevolgen en oorzaken van ziekteverzuim;
  • Uw rol in de verzuimbegeleiding;
  • Het oefenen met een acteur in gespreksvaardigheden.

Uitgangspunt van de training is ‘leren door te doen’. De trainer houdt korte inleidingen, waarna u door oefeningen, opdrachten en het uitwerken van cases zicht krijgt op uw eigen verzuimbeleid en –protocol. Ook vergroot u uw vaardigheden om de verzuimbegeleiding vorm, inhoud en richting te geven. De oefeningen en opdrachten sluiten aan op uw rol in de verzuimbegeleiding.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.