beoordelings- en functioneringsgesprekken

Home / Trainingen / Management & Leidinggeven / Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Regelmatig voert u beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken met uw medewerkers over hun functioneren in de afgelopen periode, of u bent voornemens dat te gaan doen. Hoe kaart je lastige punten, zoals kritiek op het werkgedrag van uw medewerkers, op een effectieve manier aan? Hoe laat je een medewerker zelf over oplossingen nadenken? Hoe breng je samen met de medewerker zijn of haar competenties en aspiraties voor het voetlicht?

Voor wie?

Leidinggevenden die beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren en deze gesprekken willen verbeteren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

Wat houdt de training in?

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • De verschillen tussen het beoordelingsgesprek en het functioneringsgesprek;
  • De structuur van een functioneringsgesprek;
  • Het model voor een beoordelingsgesprek;
  • Luisteren, doorvragen, feedback geven en confronteren;
  • Problemen herkennen en samen oplossen;
  • Werkbare afspraken maken.

Maatwerk

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 – 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen ‘Coaching on the job’ van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over  veranderen, communicatie, samenwerken, leiderschap en samenwerken, en verbinding.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 – 71 444 55, stel ‘live’ uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

Hoe gaan we te werk?

De training is gebaseerd op het principe ‘leren door te doen’. De trainer houdt korte inleidingen. Deze worden onmiddellijk gevolgd door oefeningen. We houden de theorie zo kort mogelijk: in de training ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden en het uitwerken van cases. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. U kunt ook zelf situaties inbrengen, zodat u oefent wat u lastig vindt.

Iedere deelnemer wordt bij de nabespreking betrokken; we maken video-opnames en bekijken zo nodig delen ervan. We benadrukken de sterke kanten van de deelnemers. U krijgt dus opbouwende en zinvolle feedback. Op de tweede dag werken we met een acteur.

Geïnteresseerd?

Neem contact op