effectief coachen

Home / Trainingen / Management & Leidinggeven / Effectief coachen

Effectief coachen

Medewerkers moeten steeds taakvolwassener worden. Als leidinggevende of interne coach mag ik ze in dit proces begeleiden. Daarbij doen ze een stevig beroep op mijn coachingsvaardigheden en een coachingsrelatie is gelijkwaardig, zeggen ze. Is dat echt zo?

Voor wie?

Leidinggevenden en medewerkers die in de eigen organisatie een coachrol vervullen en die beter willen worden op het gebied van coachen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

Wat houdt de training in?

We besteden ruim aandacht aan de broze balans tussen het aansturen en ondersteunen van uw medewerkers.

Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn:

  • Hoe stuur ik aan en met welk doel?
  • Hoe zit het met mijn voorbeeldfunctie?
  • Hoe ver ga ik met sturing, waar begint en eindigt de eigen verantwoordelijkheid van mijn medewerker?
  • Hoe nodig ik mijn medewerker uit om verantwoordelijkheid te nemen?
  • Welke stijlen van coachen heb ik daarvoor ter beschikking?
  • Hoe schakel ik tussen een meer directieve stijl en een meer adviserende, ondersteunende stijl?
  • Hoe vind ik een goede balans tussen persoonlijke betrokkenheid en mijn verantwoordelijkheden vanuit het perspectief van de organisatie?
  • In welke mate ben ik als coach ook beoordelaar?

Maatwerk

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 – 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen ‘Coaching on the job’ van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over  verbinding, communicatie, samenwerken, samenwerken, en leiderschap.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 – 71 444 55, stel ‘live’ uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

Hoe gaan we te werk?

Voorafgaand aan de trainingsdag ontvangt u van ons een vragenlijst, waarop u uw voorkeurstijl van coachen omschrijft. Aan het begin van de training komen we daar op terug. In de training bespreken we gezamenlijk de noodzakelijke randvoorwaarden om coachen tot een effectief ontwikkelingsinstrument te maken. In de ochtend maken we een koppeling tussen de theorie en uw persoonlijke praktijkervaringen. Tijdens het middagdeel oefenen we enkele situaties die door de deelnemers zijn ingebracht.

Na de trainingsdag voert u een individuele praktijkopdracht uit. Deze opdracht vormt de basis voor de reflectiebijeenkomst, zes tot acht weken later.

Geïnteresseerd?

Neem contact op