effectiviteit in leidinggeven

Home / Trainingen / Persoonlijke effectiviteit / Effectiviteit in leidinggeven

Effectiviteit in leidinggeven

Als manager bent u niet meer de winkeloppas van vroeger. Die tijd is voorbij. Beheersbaarheid en controle blijken in de praktijk steeds meer een illusie. Daarvoor is het werk van uw medewerkers te specialistisch. Door de toegenomen klantgerichtheid moeten uw medewerkers bovendien sneller en zelfstandiger beslissen.

Kortom: in uw dagelijks werk gaat het niet meer in de eerste plaats om plannen, organiseren en controleren. Toch wordt van u resultaat en teamwork verwacht!

Voor wie?

Leidinggevenden die hun persoonlijke kracht meer willen inbrengen in hun leidinggeven.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

Wat houdt de training in?

Voor de training hebt u een persoonlijk intakegesprek met de trainer.

Blok 1

Effectief optreden valt of staat met doelgericht kunnen communiceren. Gespreksvoering en presenteren in grotere en kleinere groepen staat dan ook centraal aan het begin van dit blok. We zetten de toon met de visie op leidinggeven in de 21e eeuw en u kunt uw stijl van leidinggeven bewust afzetten tegen deze opvattingen om leerpunten te formuleren. We gaan actief aan de slag met opdrachten, gespreksvoering en discussie en zetten, waar nodig en gewenst, de video in.

Blok 2

In dit blok staan samenwerken, omgaan met weerstanden en coachen centraal. Een trainingsacteur ondersteunt u in het uitspelen van uw eigen cases en we nemen “coachen” als leidinggevende stijl nauwkeurig onder de loep. Ook het stellen van prioriteiten komt aan de orde. Op basis van praktijkoefeningen en discussie formuleert u wederom uw sterke punten en actiepunten waaraan u in de praktijk gaat werken.

Blok 3

Hier gaan we nader in op profileren en presenteren. Hoe laat u zien waarvoor u staat en hoe zorgt u voor het nodige commitment voor uw visie op het werk? Hoe zorgt u ervoor dat u en uw medewerkers zich staande houden tijdens de vele veranderingen en ook nog gemotiveerd blijven? Met presentaties en wat theorie gaan we met de bovenstaande vragen weer actief aan de slag, waarbij de nadruk ligt op het inzetten en versterken van uw persoonlijke kwaliteiten en expertise.

Maatwerk

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 – 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen ‘Coaching on the job’ van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over communicatie, verbinding,klantgerichtheid en samenwerken, en leiderschap.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 – 71 444 55, stel ‘live’ uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

Hoe gaan we te werk?

Vooraf voeren we een persoonlijk intakegesprek, waarin u uw aandachtspunten en wensen toelicht. Op basis van alle gesprekken leggen we de accenten in het definitieve programma. Bij aanvang van de training kiest u uw persoonlijke leerdoelen. In de training staat u als persoon centraal: uw manier van werken, uw belemmeringen, mogelijkheden en keuzes. In gevarieerde intensieve werkvormen en gesprekssituaties, uit de eigen praktijk ingebracht, staat leren door doen centraal. We geven veel aandacht aan feedback.

Samenwerkingsoefeningen worden indien mogelijk buiten uitgevoerd. Wat betreft het zelfmanagementplan maken we afspraken over toepassing op de werkplek. Na afloop komt de deelnemersgroep nog een keer, samen met de trainer, bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op