Gestructureerd improviseren

Er zijn veel dingen, die u niet kunt plannen. U weet, wanneer uw bedrijf opent. U kunt afspraken met uw klanten plannen. U weet echter niet of die klanten op dat moment ook komen. U weet niet (precies) wat ze zullen zeggen? En wat doet u, als ineens 4 mensen tegelijk door ziekte uitvallen, terwijl er net een grote opdracht moet worden uitgevoerd?

Het is crisis. U komt voor nieuwe uitdagingen te staan. Meer doen met minder. Keuzes maken. Improvisatie is uw redding. Door uw mensen het vertrouwen en de mogelijkheid te geven om zelf na te denken, te improviseren en daar van te leren, wordt uw organisatie daar beter van. Zo krijg je betere, meer gedreven en betrokken medewerkers. Nu maak je een fout, maar later doe je iets geweldigs omdat je van je fouten hebt geleerd.  

Improviseren gaat over wat er ‘nu’ nodig is. Wat is er aan de hand? Waar wilt u naar toe? Waar wil de ander naartoe? Improviseren betekent ook uitproberen. Soms gaat dat goed, soms bereikt u niet wat u wilt bereiken. Bij ongewone situaties hoort fouten maken, loslaten en opnieuw proberen. Soms is improviseren de enige mogelijkheid. En soms zult u ook in andere situatie merken, dat naarmate u meer ‘improviseert’, u leukere, snellere en betere resultaten bereikt. 

Iedereen die inzicht wil krijgen, hoe je met improviseren resultaten kunt bereiken, in situaties waar plannen onvoldoende werkt. En iedereen die wil leren hoe je met minder planning, regels en procedures meer kunt bereiken.

Tijdens de training 'Gestructureerd improviseren' leert u te herkennen, wanneer plannen niet voldoende werkt en improviseren nodig is. U leert wat u nodig heeft om effectief te kunnen improviseren, waaronder de focus op een doel, (waar mogelijke en nodig) het loslaten van regels en planning, het leren van fouten en het aanboren van uw eigen creativiteit.

Tijdens de training 'Gestructureerd improviseren' komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat is het nut van planning, regels en structuur?
  • In welke situaties werken plannen onvoldoende?
  • Wat is uw ‘werkelijke’ doel? Waar ligt uw focus?
  • Wat heeft u nodig om uw doel te bereiken?
  • Welke regels en plannen kunt en wilt u loslaten? Welke niet?
  • Hoe kunt u van fouten maken leren?
  • Hoe kunt u uw eigen creativiteit beter gebruiken?

In de training 'Gestructureerd improviseren' zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van voorbeelden uit uw eigen praktijk, zodat de aansluiting met uw werk zo groot mogelijk is. In de week tussen de trainingdagen heeft u de mogelijkheid om uw improvisatietalent in de praktijk toe te passen, zodat tijdens de tweede trainingsdag individuele adviezen voor uw werk kunnen worden gegeven.

Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van spelvormen uit het improvisatietheater. Deze spelvormen maken op een speelse manier duidelijk, wat er wel en niet werkt bij het improviseren en waar voor u persoonlijk de belangrijkste leerpunten liggen. 

In de boven beschreven opzet duurt de training 'Gestructureerd improviseren'  twee dagen met een tussenperiode van een week.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie.

Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.