Teambuilding

GOAL trainingen biedt uitdagende teambuilding programma's op inspirerende locaties of gewoon bij u op de zaak. Teambuilding bij GOAL trainingen is echt maatwerk, dat wil zeggen toegespitst op de concrete behoeften en eventuele problemen van het team. Wij richten ons erop om de individuele- en teamprestaties op een hoger niveau te brengen. Het streefdoel  bij teambuilding is het optimaal functioneren als effectief team. Een team met een positieve teamgeest, verbinding, eenheid èn in staat te komen tot een hoge productiviteit.

Teambuilding is echt niet alleen abseilen en op je ellebogen de grotten van Han door. Er kan bij teambuilding ontzettend veel meer!

Kunt u niet wachten om aan de slag te gaan met uw team? Kijk bij onze teambuilding trainingen op deze pagina en naar onze teambuilding workshops:

Bij onze teambuilding programma's spelen we in op de specifieke wensen van onze klanten. Er kunnen namelijk andere (sub)doelen zijn waar onze teambuilding programma's uitstekend kunnen bijdragen tot het realiseren van deze doelen.

Teambuilding

Teambuilding is hot! En dat is niet voor niets. Over wat voor soort organisatie we ook spreken, aan het samenwerken in groepsverband worden binnen onze huidige maatschappij steeds hogere eisen gesteld. Teambuilding kan daarbij helpen. Voor de meeste mensen geldt dat het bereiken van succesvolle resultaten afhangt van hoe goed zij en de anderen met wie zij samenwerken hun inspanningen kunnen coördineren en optimaliseren. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat er binnen teams altijd sprake is van optimale samenwerking; niet elke werkgroep binnen een organisatie vormt een effectief team. Niet altijd wordt het belang van teambuilding onderkent.

Bij onze teambuilding programma's spelen we in op de specifieke wensen van onze klanten. Er kunnen namelijk andere (sub)doelen zijn waar onze teambuilding programma's uitstekend kunnen bijdragen tot het realiseren van deze doelen.

Teambuilding verwijst naar een breed scala van activiteiten, gebruikt door bedrijven, scholen, sport teams, religieuze of non-profit organisaties die zijn ontworpen voor het verbeteren van de prestaties van het team. Teambuilding, letterlijk een team bouwen, wordt beoogd via verschillende activiteiten die kunnen variëren van eenvoudige verbindingsoefeningen tot complexe simulaties en meerdaagse teambuilding retraites bedoeld om teamgeest en eenheid te ontwikkelen. Teambuilding zit over het algemeen binnen de theorie en de praktijk van organisatie-ontwikkeling , maar teambuilding kan ook worden toegepast op sportteams , schoolgroepen en andere contexten.

Over teambuilding

Teambuilding is een belangrijke factor in iedere omgeving waar mensen samenwerken. Met teambuilding wil men het beste in een team naar boven brengen. Teambuilding is een specialisme dat binnen een team de basis legt voor zelfontplooiing, positieve communicatieleiderschap en het vermogen om nauw met elkaar samen te werken en als een team een probleem op te lossen.

Binnen een werkomgevingen hebben mensen de neiging zich te richten op individuele en persoonlijke doelen. Dit wordt ook aangemoedigd omdat beloning en erkenning van prestaties zich ook richt op individuele medewerkers. Het is dan ook voor iedere organisatie een belangrijk doel een effectief team te creëren. Teambuilding draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Mogelijke doelstellingen van teambuilding:

  • Teambuilding verbetert de communicatie
  • Motiveren van het team door elkaar (nog) beter te leren kennen
  • Om iedereen "met de neus dezelfde kant op" te krijgen
  • Leeropdracht in de teambuilding oefening om het team zelfsturend te maken
  • De deelnemers meer over zichzelf (sterke en zwakke punten) te laten leren 
  • Het identificeren en benutten van de sterke punten van de teamleden
  • Door teambuilding de productiviteit van het team verbeteren
  • Binnen de teambuilding effectief samenwerking te laten oefenen
  • Teambuilding maakt de de werkplek leuker

Wat zijn teambuilding oefeningen en wat is hun doel?

Teambuilding oefeningen bestaan uit een verscheidenheid van taken bedoeld om leden van de groep, en hun vermogen effectief samen te werken, te helpen ontwikkelen. Er zijn vele soorten van teambuilding activiteiten die variëren van eenvoudiger spelletjes  tot games met nieuwe en dikwijls complexe taken.  Deze teambuilding games zijn ontworpen voor specifieke leerbehoeften. Er zijn ook outdoor teambuilding oefeningen die uit meerdere teambuilding oefeningen zijn samengesteld, zoals een touwparcours, corporate drummen en complexe oefeningen die over verschillende dagen verspreid zijn.

Het doel van teambuilding is om teams te helpen, ook bij steeds veranderende groepssamenstellingen, effectief met elkaar te kunnen samenwerken en efficiënt de klus te kunnen klaren.

Soorten teambuilding

Teambuilding communicatie oefening

Communicatie oefeningen bij teambuilding zijn precies wat het zegt. Communicatie oefeningen zijn probleemoplossende activiteiten die gericht zijn op verbetering van de communicatieve vaardigheden. De problemen die teams tegenkomen in deze teambuilding oefeningen worden opgelost door effectiever met elkaar te communiceren.

• Doel teambuilding oefening:  Laten ervaren dat een goede, duidelijke communicatie cruciaal is oor het neerzetten van een goede prestatie. Het team leren om vooraf potentiële problemen in te schatten en te voorkomen en achteraf te leren van de successen en de hoogtepunten van de teambuilding oefening te vieren.

Probleemoplossende teambuilding oefening

Probleemoplossende- beslissingsoefeningen zijn specifiek gericht zijn op groepen samen te werken om moeilijke problemen op te lossen of complexe beslissingen te nemen. Deze teambuilding oefeningen zijn enkele van de meest voorkomende als zij zich aan de meest directe link met wat de werkgevers willen dat hun teams te kunnen doen.

• Doel teambuilding oefening: Laten ervaren dat de meest voor de hand liggende oplossingen niet altijd de beste zijn en dat je met wat inventiviteit en creativiteit tot veel betere oplossingen kunt komen.

Planning- en aanpassings teambuilding oefening

Deze teambuilding oefeningen richten zich op aspecten van de planning en de flexibiliteit die nodig is bij het aangaan van veranderingen. Het kunnen veranderen en tonen van flexibiliteit is voor een team belangrijk wanneer ze complexe taken of besluiten krijgen toegewezen.

• Doel teambuilding oefening: Het aantonen van het belang van planning vóór de uitvoerlegging van een oplossing of opdracht

Teambuilding vertrouwen oefening

Bij een vertrouwensoefening worden de teamleden aan het werk gezet op een manier die tot vertrouwen tussen hen zal leiden. Dit zijn vaak de moeilijkste te bedenken en uit te voeren teambuilding oefeningen, omdat er verschillende gradaties van vertrouwen zijn. Vertrouwen tussen individuen en vertrouwen naar anderen in het algemeen. Een grondige intake en de flexibiliteit en deskundigheid van de instructeur zijn nodig om deze oefeningen optimaal te laten slagen. 

• Doel teambuilding oefening: vertrouwen tussen de teamleden vergroten.

Activiteiten die kunnen bijdragen aan teambuilding

• Eenvoudige sociale activiteiten - het bevorderen van de teamspirit door de teamleden samen tijd te laten doorbrengen.

• Groeps 'bonding sessies' - leuke teambuilding activiteiten om de overige teamleden beter te leren kennen. Soms ook bedoeld om creativiteit te inspireren.

• Persoonlijke ontwikkeling activiteiten - eigenlijk een individuele persoonlijke ontwikkeltraining, maar dan voor de hele groep.

• Teamontwikkeling activiteiten - groepsdynamische teambuilding games ontworpen om individuen te helpen ontdekken; hoe ze samen een probleem benaderen; hoe een team werkt; en hoe ze, samen, betere oplossingen kunnen bedenken.

• Combinaties van bovengenoemde.

Goede communicatie binnen een team vraagt om 'soft skills'; interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, onderhandelen, leiderschap en motivatie - in tegenstelling tot de technische vaardigheden die men nodig heeft om het werk ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van het type teambuilding, kunnen nieuwe taken de behoefte aan interpersoonlijke vaardigheden doen toenemen, om daarmee de communicatie te verbeteren, en de team-prestaties te verhogen.

Team Modellen

Teambuilding valt over het algemeen binnen de theorie en praktijk van organisatie-ontwikkeling. Het verwante gebied van team management verwijst naar technieken, processen en hulpmiddelen voor het organiseren en coördineren van een team naar een gemeenschappelijk doel. Verschillende bekende benaderingen van team management komen uit wetenschappelijk werk.

• Het 'storming-norming-performing model' gaat uit van vier stadia van ontwikkeling van een team om hogere prestaties te bereiken. Sommige teambuilding activiteiten zijn ontworpen om te dit proces te versnellen en/of te verbeteren binnen een veilige teamontwikkeling omgeving.

• 'Belbin Team Types' kunnen worden beoordeeld om inzicht te krijgen in het natuurlijke gedragspatroon van een individu in teamverband. Binnen een teambuilding kunnen we dit model uitrollen. Wanneer dit voor ieder teamlid helder is, kan het worden gebruikt voor het creëren en ontwikkelen van een duurzaam beter functionerend team.

• 'Team Sociomapping' is een visuele benadering van het team proces en model van diens structuur. Dit model is gebaseerd op de aanpak van sociale netwerken en verbetert de prestaties van het team door de verbetering van de specifieke samenwerkingsverbanden tussen de mensen. Sociomapping is een zinvolle toevoeging aan teambuilding.

Teambuilding als organisatieontwikkeling

In de context van organisatieontwikkeling kan een team een proces van zelf-assessment aangaan om de doeltreffendheid van haar prestaties te verbeteren. Om het mogelijk te maken zichzelf te beoordelen heeft het team feedback nodig van alle leden van de groep, om zo haar sterke en zwakke punten te kunnen bepalen. Teambuilding kan op een veilige manier voor deze feedback zorgen.

Om de huidige situatie te kunnen verbeteren kan de feedback van het team assessment gebruikt worden om de verschillen tussen de huidige, en de gewenste situatie te beslechten.  Op deze manier kan teamontwikkeling een wezenlijk onderdeel worden van de ontwikkeling van de hele organisatie. 

Een andere manier is het organiseren van persoonlijke assessments van de team leden, zodat zij een beter inzicht hebben in hun eigen werkstijlen en die van hun collega's. Een goed teambuilding plan is een goede manier om een hechter team te creëren en daarmee de bewustheid van het belang van een hecht team.

Wat doet kan GOAL trainingen voor uw team doen?

Wanneer u werkt met een professioneel teambuilding aanbieder als GOAL trainingen, zijn zij als bureau is verantwoordelijk voor elk onderdeel van een teambuilding interventie. Klantgerichtheid vinden we daarbij belangrijk. GOAL trainingen doet een intake om uw verwachtingen omtrent de teambuilding in kaart te brengen, het doel van de training te bepalen en zal een intake doen binnen het team of wellicht een keer met het team samenwerken. Deze eerste contacten, de actieve beoordeling van het team, het formuleren van aanbevelingen, en de keuze van activiteiten voor het team zijn daarbij onze belangrijkste verantwoordelijkheden. Wij komen dan vervolgens met een schriftelijk voorstel noodzakelijk voor de teambuilding interventie. Na de uitvoering volgt een evaluatie van het teambuilding programma en onze adviezen aan de organisatie.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.