Outdoor Teambuilding

Outdoor teambuilding zijn een paar leuke dagen, vol met intensieve teambuildingsactiviteiten die als doel hebben teamontwikkeling, verbetering van teamgeest, samenwerking en productiviteit.

Goed functionerende teams hebben de vakkennis van de teamgenoten nodig. Daarnaast vragen teams goed leiderschap om tot uitstekende prestaties te komen. Steeds maar weer. Teamleden moeten doelgericht met elkaar kunnen samenwerken en geïnspireerd zijn om die topprestaties te blijven leveren. Teamleden hoeven geen vrienden te zijn, maar wel moeten zijn durven en willen vertrouwen in elkaars capaciteiten en inzet.


In een goed functionerend team is er sprake van communicatie zonder dubbele agenda’s, zonder dat er mensen buitenspel komen te staan en zonder onuitgesproken conflicten.

Paradoxaal genoeg, kan een team aan de andere kant ook niet werken zonder individuele ambitie, zonder dat individuele leden de beste willen zijn, zonder inspirerende rivaliteit. Het is zaak voor ieder team om zijn eigen balans te vinden in deze boeiende dynamiek van aantrekken en afstoten. Teambuilding is hierbij het hulpmiddel bij uitstek, omdat alle sleutelelementen van teamwork worden aangeboord; vakmanschap, leiding, spirit, doelgerichtheid en vindingrijkheid. 

Teambuilding is een intensieve trainingsvorm waarbij de deelnemers, in een sfeer van gezonde competitie, de eigen prestaties meten met die van de collega, en daarbij, samen, zo goed mogelijk mee uit de strijd komen.

Harder wordende concurrentie dwingen organisaties om de teamprestaties te verbeteren. Steeds meer wordt de onderscheidende factor het vermogen om zich het snelst aan te passen aan veranderingen in de markt en de veeleisende klantgroep te bedienen met hoogwaardige producten en diensten. Deze trend vraagt om teams die in een goede verstandhouding samen en met elkaar steeds weer tot topprestaties komen.

  • Verbeteren van de prestaties van team, teamleiding en teamgenoten;
  • Vergroten van zelfkennis bij de deelnemers door het exploreren van de eigen grenzen;
  • Ontdekken van succesvolle manieren waarop teamgenoten worden betrokken bij het uitvoeren van de opdrachten;
  • Herkennen van, en oefenen met, de sleutelelementen van succesvolle samenwerking;
  • Het leidinggeven aan het realiseren van bovengenoemde doelen.

Combinaties van workshops  en trainingen laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over communicatie, verbinding, leiderschap en samenwerken, en leiderschap.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.