Vrij vertaald betekent Aikido levenskracht, vitale energie. Kenmerkend voor Aikido is dat er nooit wordt aangevallen. Alle technieken zijn bedoeld als verdediging, als reactie op een aanval.
Aikido gaat niet in de tegenaanval, maar gebruikt de kracht van de tegenstander om de aanval om te buigen. In deze workshop geven we je een aantal vaardigheden mee om een aanval met bijvoorbeeld slaan, schoppen of erger nog, dreigen met een wapen te neutraliseren. Niet voor watjes!

Meer workshops

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.