Een scheldpartij in de kantine, een collega die door een klant fysiek wordt bedreigd,  twee cliënten die elkaar in de haren vliegen.... Wat doe je?

In deze workshop krijg je, verbale en non-verbale tips hoe je om kunt gaan met ruzies, vechtpartijtjes, etc.

Stemgebruik, houding en positionering van je lichaam zijn een aantal van de technieken die we je aanreiken om tussenbeide te komen.

Een prima workshop als je zelf wat wilt doen aan agressie en geweld!

Meer workshops


Tussenkomst bij agressie en geweld

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.