Thema 'Conflicthantering & agressie'

Hieronder treft u onze workshops die aansluiten bij het thema 'Conflicthantering & agressie'. U kunt de workshops selecteren die u aanspreken. Ruwweg gaan er 2 workshops in een dagdeel, 5 in een dag afhankelijk van uw keuze en doelstelling. Het uiteindelijke programma blijft dus een stuk maatwerk. Wij gaan graag met uw keuze aan de slag om te komen tot een impactvol programma waarna uw medewerkers aan de slag kunnen met ideeën, attitudes, kennis en vaardigheden.

Conflicthantering & Agressie zijn helaas onderwerpen die staan in een toenemende belangstelling.  De Arbowet noemt Agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkstress vormen van psychosociale arbeidsbelasting. Ook beledigingen en overvallen op het werk zijn zaken die niet meer incidenteel zijn en waar de overheid ons verplicht om beleid op te voeren teneinde dit zoveel mogelijk te voorkomen. Stop agressie nu!

GOAL trainingen biedt met haar workshops 'Conflicthantering & agressie' korte intensieve trainingen om uw medewerkers vaardigheden te laten ontwikkelen die helpen conflicten en agressie te voorkomen en te beheersen.

Vrij vertaald betekent Aikido levenskracht, vitale energie. Kenmerkend voor Aikido is dat er nooit wordt aangevallen. Alle technieken zijn bedoeld als verdediging, als reactie op een aanval.
Aikido gaat niet in de tegenaanval, maar gebruikt de kracht van de tegenstander om de aanval om te buigen. In deze workshop geven we je een aantal vaardigheden mee om een aanval met bijvoorbeeld slaan, schoppen of erger nog, dreigen met een wapen te neutraliseren. Niet voor watjes!

Meer informatie over Workshop 'Aikido Basis Zelfverdediging'

Bel Mail Brochure

Aikido
Aikido! Een martial-art die ons leert controle te hebben i.p.v. te winnen.  

Vanuit herkenbare lastige situaties wordt door een Aikido-Meester de link gelegd naar technieken uit deze eeuwen oude verdedigingssport.

Verbazend hoe dezelfde technieken gebruikt kunnen worden in communicatie in de dagelijkse praktijk.

De deelnemers oefenen zelf ook een aantal technieken en passen dat toe in een geënsceneerd gesprek met een acteur.

Dat leidt tot concrete vaardigheden effectiever om te gaan met weerstand en ‘tegengas’ van collega's en/of klanten.

Meer informatie over Workshop 'AIKIDO!' Actie=Reactie

Bel Mail Brochure

Assertief optreden
Nee! 'Nee' zeggen tegen iets is 'Ja' zeggen tegen wat anders! 
Gaat je dat Nee zeggen niet altijd makkelijk af? Merk je wel eens dat je situaties die je als moeilijk ervaart, liever uit de weg gaat? Op zo’n moment zou je het liefst sterker, zelfbewuster en weerbaarder willen zijn. In dat geval is de workshop 'Assertief optreden' een waardevolle stap in je ontwikkeling. 

Deze workshop geeft je de essenties van assertief optreden. Voor je mening uitkomen, vertellen waar je grenzen liggen, met meer tact of minder dwarsliggende gedachten en emoties. Je krijgt meer zicht op je valkuilen en kwaliteiten en vooral op het effect van je doen en laten. De workshop wordt op maat gemaakt voor uw organisatie, doelstelling en de deelnemers en is gebaseerd op het trainingsprogramma Assertiviteit op de werkplek. Doen? Durf nu maar eens 'Nee' te zeggen!

Inzetten bij...
Deze workshop kunt u inzetten;

 • Als u klantgericht wilt zijn maar niet klantgezwicht;
 • Als u (beter) grenzen wilt leren aangeven;
 • Als u tact wilt vergroten.

Meer informatie over Workshop 'Assertief optreden'

Bel Mail Brochure

Communiceren met impact
Er zijn mensen die een natuurlijk overwicht hebben. En je hebt ook mensen, die iets zeggen, maar waarvan je voelt dat het niet klopt met wat ze uitstralen.

Deze workshop gaat over communiceren met impact. Gelooft de ander echt wat je zegt of merkt hij/zij dat je zo omver te blazen bent?

Hoe zorg je ervoor dat je stem, je lichaamshouding en de woorden die je uitspreekt, congruent zijn (in overeenstemming zijn met elkaar) en daardoor kracht uitstralen?

In deze workshop leer je hoe jezelf de gewenste overtuigingskracht kunt geven. Na deze workshop is niets meer hetzelfde...

Meer informatie over Workshop 'Communiceren met impact'

Bel Mail Brochure

Feedback
Feedback! Heel belangrijk tussen collega’s. Maar niet iedereen durft en anderen geven hun mening wel erg recht voor z’n raap. Au! Deze workshop gaat over het waarom van feedback, maar vooral: hoe je feedback geeft en ontvangt.

Resultaat? 
Durven benoemen wat er speelt, maar wel rekening houden met. Want pas als je weet waar de schoen wringt, kun je er wat aan doen!

Een goede stap voor een organisatie waar openheid en respect belangrijk zijn! 

Inzetten bij...
Deze workshop kunt u inzetten;

 • Als u onderlinge feedback wilt bevorderen;
 • Als u de interne klantgerichtheid wilt verbeteren;
 • Als u een hechter team wilt vormen.

Meer informatie over Workshop 'Feedback' (Aanspreken op gedrag)

Bel Mail Brochure

Collega’s, klanten, mensen zijn er in soorten en maten. Je hebt kritische, afwachtende, zoekende en zelfstandige types. Zelf noem je ze misschien veeleisend, passief, meegaand, of prettig zelfredzaam. Belangrijker is: hoe ga je daar mee om?

In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag met voor iedereen herkenbare (klant)types. Een acteur presenteert de verschillende types en gaat in gesprek met de deelnemers. De trainer reikt direct tips en handvatten aan om met verschillende klanten en situaties effectief te communiceren. Dit levert prachtige gebruiksaanwijzingen op. Trefwoorden: meedoen, humor, véél praktijk.

Inzetten bij...
Deze workshop kunt u inzetten;

 • Zelfkennis vergroten;
 • Communicatieskills oppeppen;
 • Praktische handvat voor 'lastige' klanten.

Meer informatie over Workshop Gebruiksaanwijzing 'Klant-types' (acteur)

Bel Mail Brochure

Hartcoherentie tegen stress
Opgejaagd gevoel? Gestrest?

In balans blijven in stressvolle situaties, op het juiste moment helder kunnen blijven denken en de goede beslissingen nemen.  Dat leer je in deze workshop!

Het hart is krachtig, op lichamelijk, emotioneel en op mentaal vlak. We laten je op een monitor zien wat jouw hart doet als je aan iets negatiefs denkt of in de stress schiet. En wat er met je hartritme gebeurt als je aan iets positiefs denkt.

Last van stress? Na deze workshop over hartcoherentie stukken minder!

Meer informatie over Workshop 'Hartcoherentie tegen stress'

Bel Mail Brochure

Herkennen vormen van geweld
Aan de balie, Op het schoolplein, in de klas, op elke plek en ieder moment kan agressie zich uiten in concreet geweld.  In deze workshop leer je hoe je verschillende vormen van geweld kunt herkennen en waar ze vandaan komen: frustratie geweld en instrumenteel (doelgericht) geweld. 

Frustratiegeweld ontstaat vooral door de emoties van de geweldpleger. Instrumenteel geweld wordt ingezet om een doel te bereiken en komt voort uit de gedachten van de dader.

Het resultaat is dat je de verschillende vormen gaat herkennen en leert hoe je met deze vormen van geweld kunt omgaan.

Meer informatie over Workshop 'Herkennen vormen van geweld'

Bel Mail Brochure

Steun geven aan je collega
Je collega heeft te maken (gehad) met agressie of geweld. Je wilt hem/haar graag steunen.

Soms is dat best lastig. Misschien vind je het moeilijk om je in te leven, of weet je geen raad met onverwachte emoties van je collega. Wat zeg je en doe je en wat zeker niet?

In deze workshop leer je hoe je een prettige collega kunt zijn voor die ander, zonder jezelf te verliezen. Je leert hoe je begrip kunt tonen en hoe je laat merken dat je luistert zonder oordeel.

Meer informatie over Workshop 'Steun geven aan je collega'

Bel Mail Brochure

Tussenkomst bij agressie en geweld
Een scheldpartij in de kantine, een collega die door een klant fysiek wordt bedreigd,  twee cliënten die elkaar in de haren vliegen.... Wat doe je?

In deze workshop krijg je, verbale en non-verbale tips hoe je om kunt gaan met ruzies, vechtpartijtjes, etc.

Stemgebruik, houding en positionering van je lichaam zijn een aantal van de technieken die we je aanreiken om tussenbeide te komen.

Een prima workshop als je zelf wat wilt doen aan agressie en geweld!

Meer informatie over Workshop 'Tussenkomst bij agressie en geweld'

Bel Mail Brochure

Timothy Leary
Zo effectief dat je er bijna 'High'van zou worden! De 'Roos van Leary' is een bekend model dat gedrag inzichtelijk maakt.  In deze workshop wandelen de deelnemers door de roos en 'voelen' zelf het effect van communicatie.  Dat leidt tot inzicht in het effect van hun gedrag op klanten; actie – reactie!  Behalve dat zo zichtbaar wordt welke reactie bepaald gedrag oproept, geeft deze workshop ook richting aan andere keuzes die gemaakt kunnen worden om een effectieve communicatie tot stand te brengen. 'Cheers Timothy!'

Meer informatie over Workshop 'Trippen met Leary' Actie >> Reactie!

Bel Mail Brochure

Wanneer het echt spannend wordt staan we vaak tegenover elkaar in plaats van langs elkaar. ‘Verbindend communiceren’ biedt de deelnemers een methode om duidelijkheid te krijgen in communicatie en begrip en verbinding te scheppen tussen mensen.  Praktisch en functioneel communiceren op een manier die leidt tot verbinding en betrokkenheid met jezelf en anderen. Dat heeft alles te maken met je kunnen inleven in de ander.

Verbindend communiceren is geen manier om je doel te bereiken. Het maken van de verbinding IS het doel. Verbinding is immers een essentiële voorwaarde voor open communicatie en samenwerking. Leer hoe je kunt  ‘zenden’ en ‘ontvangen’  mèt empathie en vanuit neutrale waarneming, zodat de communicatie leidt tot meer begrip en verbinding. Dit is feedback in communicatie voor gevorderden! Een workshop waar je rode oortjes van krijgt!

Meer informatie over Workshop 'Verbindend communiceren'

Bel Mail Brochure

Voorkomen van stressvolle situaties
Voorkomen is beter dag genezen...  Deze waarheid geldt zeker ook voor vormen van agressie.

In bepaald werk kun je geconfronteerd worden met agressief, ongewenst gedrag; bijvoorbeeld schreeuwen, spugen of schoppen.Dit agressief gedrag kan escaleren tot verder geweld. 

In deze workshop besteden we aandacht aan agressie preventie. Hoe kun je het hoofd koel houden? Hoe kun je aan iemands lichaamstaal zien dat hij/zij op uitbarsten staat? Hoe maak je een risicotaxatie? En hoe reageer je, zodat je het agressieve gedrag kunt ombuigen of afzwakken en het niet escaleert? 

In deze spannende workshop geven we antwoord op deze vragen. 

Meer informatie over Workshop 'Voorkomen van stressvolle situaties'

Bel Mail Brochure

Waarden en overtuigingen
Je ziet iets gebeuren in de kantine, in de gang, op het schoolplein. Je vindt daar iets van . . en voordat je weet, handel je (of juist niet).

Overtuigingen kunnen je kracht geven en sterker maken, maar net zo goed vastzetten en beperken.

Wat is je focus? Denk je in mogelijkheden of handel je vanuit noodzaak?

In deze workshop ga je op zoek naar je drijfveren. Wat zijn jouw persoonlijke waarden? Wat is er belangrijk voor je? En hoe laat je dat zien en horen?

Na deze innemende workshop durf jij jezelf te laten zien.

Meer informatie over Workshop 'Waarden en Overtuigingen'

Bel Mail Brochure

De workshop Spiegeltje Spiegeltje, is een veilige feedback werkvorm met een hoge amusementswaarde. Twee acteurs spelen een situatie uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Het publiek regisseert de verbeteringen. De gespeelde problematiek is herkenbaar en de afwisseling actie-reactie zorgt voor een dynamisch geheel. Het is leuk, prikkelend en leerzaam en het maakt in korte tijd helder waar het om gaat. In de situatie die gespeeld wordt, zitten diverse leermomenten. Soms is het zo prikkelend dat het onmogelijk blijkt alleen maar toe te kijken.

Inzetten bij...

Deze theaterworkshop kunt u inzetten;

 • Als u de samenwerking wilt verbeteren;
 • Als u de bewustwording wilt verruimen;
 • Als u een duidelijke boodschap wilt meegeven.

Meer informatie over Theaterworkshop 'Spiegeltje, Spiegeltje...' (acteurs)

Bel Mail Brochure

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.