Workshop
‘Denkhoeden van De Bono’

Nadenken over problemen, veranderingen en innovatie

De denkhoeden van Bono zijn een effectieve techniek om problemen/ uitdagingen vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Eén van de dingen waar we als mens tegenaan lopen is dat we een probleem / uitdaging  steeds vanuit hetzelfde perspectief benaderen en op die manier niet creatief denken. Met de denkhoeden van Bono is het mogelijk om te zorgen voor een benadering van verschillende kanten. Op die manier kunnen we creatief denken door ons zelf te verplaatsen/ dwingen op een andere manier te denken dan dat we automatisch zouden doen.

Wat houden de ‘Denkhoeden van Bono’ in?

Volgens Bono zijn er zes verschillende denkhoeden die ons in staat stellen om creatief denken mogelijk te maken. Door gebruik te maken van deze techniek binnen een vergadering, training of een discussie kan iedereen vrijuit nieuwe ideeën opperen en op die manier wellicht werken aan een creatieve oplossing. De zes verschillende denkhoeden van Bono hebben allemaal een bepaalde kleur en staan voor een aparte manier van denken. Wanneer men een bepaalde hoed op heeft kan men zich zo op een bepaalde invalshoek focussen en daardoor creatief denken, zonder dat het steevast gekozen perspectief de boventoon zal voeren.

Doel; nagaan welke standpunten de verschillende betrokkenen hebben over een bepaald vraagstuk; lastige onderwerpen genuanceerd bespreken met betrokkenen; betrokkenen bij een probleem uitdagen; nieuwe oplossingsrichtingen verkennen voor een steeds terugkerend vraagstuk.

Meer informatie?

Ruwweg gaan er 2/3 workshops in een dagdeel, afhankelijk van uw keuze en doelstelling. Het uiteindelijke programma blijft dus een stuk maatwerk.

Neem contact op

Geïnteresseerd?

Neem contact op