Workshop
Elkaar aanspreken op gedrag

Constructieve feedback

Hoe vertel je je collega dat je niet tevreden bent over diens gedrag of prestaties? Hoe vertel je in de werkgroep dat die ander zijn afspraken niet nakomt? Doe dat maar eens zonder de ander aan te vallen en dan toch duidelijk te zijn. En krijg maar eens ‘kritiek’ van anderen zonder in de verdediging te schieten. Dat valt niet altijd mee!

Tijdens het samenwerken zijn er tal van situaties waarin je geconfronteerd wordt met het spanningsveld om enerzijds de ander te confronteren met diens gedrag en anderzijds het streven om de werkrelatie te verbeteren/goed te houden.

Te vaak besluiten we om onze mond te houden. Elkaar aanspreken wordt door veel mensen als de meest moeilijke vaardigheid beschouwd. En het is nu juist deze vorm van communicatie die sterk bijdraagt aan effectiever, efficiënter en plezieriger samenwerken.

Je oefent met de trainer en acteur je eigen situaties. Door de gerichte feedback op je werkwijze en gedrag tijdens voor jou relevante situaties leer je de verworven vaardigheden te vertalen naar je eigen werk- en leefomgeving

Meer informatie?

Door de gerichte feedback op je werkwijze en gedrag tijdens voor jou relevante situaties leer je de verworven vaardigheden te vertalen naar je eigen werk- en leefomgeving.

Neem contact op

Geïnteresseerd?

Neem contact op