Workshop
‘Lagerhuis Discussie’

Dilemma’s en standpunten

We presenteren een 3 – 6 tal stellingen deze stellingen worden aangeleverd door de opdrachtgever en vragen de deelnemers hoe zij hierover denken en welke positie zij innemen op de lijn. De uitersten worden aangegeven door acteur en trainer.

Voorbeelden van stellingen:

  1. Bijsterk leiderschap is succes verzekerd
  2. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten.
  3. Wij vertellen elkaar hoe we over elkaar denken
  4. Etc.

De deelnemers ‘bekennen kleur’ en mogen  hun standpunt uitleggen. Deelnemers kunnen ook hun mening bijstellen, als ze bijvoorbeeld argumenten horen van collega die hen op andere gedachten brengen.

Dit is de eerste stap ‘naar eensgezindheid’. We zetten zaken in beweging, om daarmee de juiste mindset te creëren. Deelnemers horen andere opvattingen, dat brengt hen zelf ook weer aan het denken. Ze leren elkaar beter kennen en krijgen meer inzicht (en begrip voor) in de opvattingen en ideeën van hun collega’s

Meer informatie?

Ruwweg gaan er 2/3 workshops in een dagdeel, afhankelijk van uw keuze en doelstelling. Het uiteindelijke programma blijft dus een stuk maatwerk.

Neem contact op

Inzetbaar

Deze workshop kunt u inzetten;

  • Als u betrokkenheid wilt vergroten;
  • Als u de bewustwording wilt verruimen;
  • Als u meer discussie open wilt.

Commerciële vaardigheden maken het verschil.

De GOAL trainingen workshops geven u de vaardigheden om net dat verschil te maken. Met vaardigheden als contact maken, samenvatten en doorvragen, inleven en echte interesse tonen lukt het u de volgende keer wel de klant voor u te winnen. Deze commerciële workshops maken van u een gelijkwaardige gesprekspartner die de klant dichter bij de oplossing van diens probleem brengt. Leuk, confronterend, opbouwend en inspirerend zijn reacties op onze workshops ‘Commerciële slagkracht!’

Geïnteresseerd?

Neem contact op