Workshop
Samenwerken met meer impact

Gebruikmaken van elkaars kwaliteiten

Doelstelling van deze workshop is dat men na deze workshop elkaar makkelijker weet te vinden en beter gebruik gaat maken van elkaars kwaliteit en inzichten zodat men het werk op een nog efficiëntere, constructiever en een prettiger manier in te vullen. Door meer openheid en vertrouwen te geven aan elkaar. Het aanspreken op elkaars gedrag een vanzelfsprekendheid wordt en met elkaar praat.

Hiervoor is het belangrijk dat er allereerst een positieve mindset ontstaat: denken in kansen en mogelijkheden, in plaats van denken in hindernissen en wat er niet kan. De volgende stap is op een duidelijke manier met elkaar communiceren dat er saamhorigheid en een professionelere attitude ontstaat zodat werkoverleg, werkoverdracht en communicatie met collega’s en interne en externe klanten (en andere betrokkenen) beter verloopt. Hierdoor zal de samenwerking verbeteren en kan het werk effectiever worden uitgevoerd.

Meer informatie?

Door meer openheid en vertrouwen te geven aan elkaar. Het aanspreken op elkaars gedrag een vanzelfsprekendheid wordt en met elkaar praat

Neem contact op

Geïnteresseerd?

Neem contact op